Tjedni pregled aktivnosti Laburista u Hrvatskome saboru (39. tjedan)

Laburisti su u utorak, 21. listopada, održali konferenciju za novinare u Hrvatskome saboru na temu “Koji su efekti sanacije javnih bolnica i zašto podržavamo izdvajanje HZZO-a iz Državne riznice?“. Zastupnik Lesar zatražio je od Sabora da zaduži Vladu da mu dostavi izvješće o učincima provedbe Zakona o sanaciji javnih ustanova. Vladu se traži da prikaže koliko je sredstava utrošila na sanaciju zdravstvenih ustanova od stupanja na snagu ovog zakona.

Lesar iznosi činjenicu da država HZZO-u ne uplaćuje 2.059 milijardi kuna za obvezno zdravstveno osiguranje. Kategorije obveznih zdravstvenih osiguranika za koje država ne uplaćuje doprinose su npr. nezaposleni, osobe kojima je oduzeta sloboda, studenti, itd. Laburisti pozdravljaju odluku o izlasku HZZO-a iz državne riznice jer je zajednički račun države i HZZO-a ovo neplaćanje omogućavao. Država je interveniranjem u sanaciju zdravstva svojim sredstvima u biti vraćala zdravstvu ono što mu je ukrala, tvrdi Lesar.

Predsjedništvo Hrvatskoga sabora je također u utorak raspravljalo o prijedlozima izmjene izbornog zakonodavstva u jeku javne rasprave o prijedlogu nacrta zakona o referendumu. Podsjetimo, Laburisti predlažu uvođenje odredbe da se ocjena ustavnosti referendumskog pitanja provodi prije sakupljanja potpisa za referendum.

U srijedu, 22. listopada, zastupnici u Hrvatskome saboru raspravljali su o izvršenju državnog proračuna i primjeni fiskalnih pravila za prvu polovinu 2014. g. Gospodin Lesar je u izlaganju u ime Kluba zastupnika upozorio da je u izvještaju o izvršenju polugodišnjeg državnog proračuna najveći podbačaj kod „prihoda s naslova poreza na robe i usluge“. On to ne objašnjava smanjenim porezima niti utajom poreza, već smanjenom potrošnjom jer krajnji potrošač plaća ovaj porez. Smatra da su tome podbačaju doprinijele represivne mjere štednje i javne investicije kao niti vodilje ekonomske politike ove vlade. U podbačaju su i prihodi za zdravstveno osiguranje na što je Lesar upozorio na spomenutoj konferenciji za medije. Postavlja pitanje duga države prema zdravstvenom osiguranju. Lesar također smatra da je bila pogreška odluka o ulasku HZZO-a u državnu riznicu prije 15 godina jer je država na taj način izbjegavala podmirivati svoje obveze prema zdravstvenim osiguranicima pravdajući to uvjerenjem „sve je to novac poreznih obveznika“.

U četvrtak, 23. listopada, Saboru je podnijeto Izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine. Zastupnica Tireli je u svojem izlaganju u ime Kluba naglasila kako ne postoji jasna strategija dugoročnog razvoja RH. Istaknula je problem odlaska stručnih kadrova koje javna uprava osposobljava za povlačenje sredstava iz EU fondova u privatni sektor, ali i njihovog premještanja na niže rangirana radna mjesta. Zamjera sustavu u kojem županijske razvojne agencije ne educiraju dovoljno lokalne službenike kako bi mogli prijavljivati projekte na natječaje financirane iz EU fondova i u kojemu jedinice lokalne i regionalne samouprave i udruženja ne doprinose maksimalno tome da se poduzetnici educiraju kako bi isplativost i iskoristivost bespovratnih sredstava bila što veća.

Zastupnik Tušak imao je što reći u raspravi o dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. Dopunama se predviđa da autor kojemu je naknadno ustanovljeno autorsko pravo nad djelom koje je bilo „siroče“, tj. bez autora, ima pravo na naknadu štete. Propisuje se da se odšteta plaća za tri godine unazad od dana stjecanja autorskog prava. Tušak smatra da određivanje roka za plaćanje odštete nije pravično i oštećuje autora.

U petak, 24. listopada, u Hrvatskome saboru bilo je na raspravi Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije za 2013.g. Zastupnik Novak u svojem izlaganju govorio je o gašenju lokalnih medija i slobodi medija te autocenzuri hrvatskih novinara. „Medijske kuće pod etiketom liberalizacije tržišta uništavaju one temeljne vrijednosti poput solidarnosti“, ustvrdio je Novak. Zastupnik Lesar je pak apelirao da se iz Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti potiču i posebne emisije o pravima potrošača i pravima pacijenata jer su to „dva područja društvenog života gdje se građani RH svakodnevno susreću sa strašno velikim brojem nedoumica, problema, nesnalaženja“. Lesar je zatražio i da se proanalizira utrošak 96 milijuna kuna na oglašavanje u prošloj godini od strane državnih tijela javne vlasti.

Ivana Vučetić

| Broj posjeta: 452 |

Želite li komentirati? Objava: "Tjedni pregled aktivnosti Laburista u Hrvatskome saboru (39. tjedan)"

Imate li komentar?