Tjedni pregled aktivnosti – interpelacije, proračun, Obiteljski zakon, kamate (video)

Ovaj tjedan u Hrvatskome saboru na dnevni red došle su 4 interpelacije o radu Vlade – dvije u slučaju bušenja Jadrana, interpelacija Laburista u vezi TTIP-a i interpelacija u vezi reforme javne uprave. Nažalost, samo su prve dvije, raspravljene objedinjeno došle do izražaja dok se drugim dvjema bavilo nekoliko zastupnika u večernjim satima u Hrvatskome saboru. Svejedno, predsjednik Vlade došao je u Sabor braniti svoj rad u slučaju istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Jadranskom moru i bio očekivano bezobrazan. Također se raspravljalo o Državnom proračunu za 2014.g., još jednom novom Obiteljskom zakonu i promjenama Zakona o obveznim odnosima koje se tiču zateznih kamata.

U srijedu je na dnevni red došla Interpelacija o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika u Jadranu koju su Laburisti spremno potpisali. Kao razloge potpisivanja interpelacije naveli su očitu korupciju i nepoštivanje zakonskih procedura. Zastupnik Lesar progovorio je o ugovaranju snimanja Jadrana Ministarstva gospodarstva s tvrtkom Spectrum bez provedenog javnog natječaja, o tajnosti tog ugovora, načinu dobivanja Ministarstva dozvole za snimanje (znanstveno istraživanje umjesto rudarski posao), o upotrebi podataka o našem moru nakon snimanj,a kao i o podacima koje je RH ustupila tvrtki Spectrum prije snimanja. Govorio je i o ulaženju u teritorijalne vode s istražnim poljima suprotno propisanoj zabrani, nepostojanju studije utjecaja na okoliš ugovorenog posla te nepostojanju obveze o podmirenju neizravnih gubitaka u slučaju nesreće. Usporedivši ovaj ugovor s ugovorom o prodaji INA-e Lesar dovodi u pitanje njegovu korist i pokreće pitanje povjerenja Vladi pri njegovom sklapanju. Govoreći pak o energetskoj neovisnosti Hrvatske, odnos ministra gospodarstva prema obnovljivim izvorima energije i njihova stavljanja u funkciju ocijenio je zastupnik kao još jednu temu za interpelaciju.

Za vrijeme rasprave o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima kojima se mijenjaju 3 odredbe Zastupnik Lesar podnio je amandman pokušavajući ispraviti štetu koja bi nastala njihovom primjenom. Radi se o amandmanu na odredbu kojom se povećava stopa zakonske zatezne kamate ako ugovorom nije određena kamatna stopa, i to za 30%. Zastupnik je na prijedlog Udruge Franak podnio amandman kako oko milijun građana ne bi imalo veće obveze po kamatama ako ova odredba ostane. U petak su vladajući prihvatili amandman, a Laburisti su slijedom toga podržali i ove izmjene zakona.

U kasnim satima četvrtka bio je na raspravi i novi prijedlog Obiteljskog zakona, iako je stari Obiteljski zakon, iz 2014.g., suspendiran od strane Ustavnog suda. Zastupnica Tireli u svojoj raspravi se osvrnula na ovu činjenicu te se pitala kakvog to smisla ima kada je novi zakon skoro isti kao i onaj iz 2014.g. Također joj je ostalo nejasno zašto nisu objavljena imena i prezimena stručnjaka koji su radili na izradi prijedloga Zakona. Osim na određene odredbe Obiteljskog zakona zastupnica je imala i primjedbu na ponašanje resorne ministrice koja ne priznaje i ne uspostavlja dijalog s bitnim ljudima i stručnjacima koji nisu povezani s SDP-om, a koji bi svakako trebali sudjelovati u donošenju ovog zakona.

Zastupnik Tušak u petak je za vrijeme trajanja prosvjeda Udruge Franak na Markovom trgu zatražio stanku u HS nakon koje je upozorio na njihov problem, koji, kako je rekao, nije riješen fiksiranjem tečaja u vrijeme kada je divljao švicarski franak, već samo saniran. Iznio je još jednom stav Laburista, a to je da se ovaj problem neće riješiti sve dok postoji devizna klauzula. Zastupnik je također napao bankare komentirajući nedavne reakcije bankara na izjave ministra Lalovca i pokretanje mehanizama Porezne uprave za otkrivanje tijeka novca.

Interpelaciju o radu Vlade u vezi TTIP-a koju su podnijeli Laburisti u svibnju, a koja je u srijedu kasno navečer došla na dnevni red u HS, obrazložio je zastupnik Lesar. Iznio je razloge podnošenja Interpelacije te zaključke kojima se obvezuje Vladu na određene postupke u vezi TTIP-a. Predstavio je u izlaganju cijelu kroniku događaja i dokumenata koji se tiču ugovaranja TTIP-a i iznio sve sumnje koje postoje u vezi njega upravo zbog tajnosti kojom je cijeli proces obilježen.

U raspravi o Izvještaju o izvršenju Državnog proračuna za 2104. g. i o obavljenoj reviziji Državnog proračuna zastupnik Lesar koncentrirao se na dio revizije koji su Laburisti već spominjali, a radi se o nezakonitoj prodaji Croatia osiguranja. Odgovorio je zastupnicima koji su napali revizore da Državna revizija prema Ustavu ima pravo tumačiti zakone, te je rekao da ako nema spremnosti u Saboru da se odluči o ovom slučaju, onda neka to napravi Ustavni sud. Raspravljajući o Izvještaju opet se osvrnuo na pitanje deflacije i na utjecaj turizma na naše gospodarstvo. Ukazao je na zamjerke državne revizije u gospodarenju javnim novcem i razloge manjka novca u državnom proračunu. Zaključno, Lesar je upozorio na pokušaj monetizacije autocesta, koja, kako je rekao, već postoji, i prema sadašnjim ugovorima s koncesionarima, RH plaća koncesionarima milijunske iznose, umjesto koncesionari Republici Hrvatskoj. Zbog ovakvog postojećeg ugovora Laburisti nemaju nimalo povjerenja u sposobnost Vlade i njezinih stručnjaka za sastavljanje i potpisivanje ugovora koji bi išao u korist RH.

| Broj posjeta: 461 |

Želite li komentirati? Objava: "Tjedni pregled aktivnosti – interpelacije, proračun, Obiteljski zakon, kamate (video)"

Imate li komentar?