Radnicima omogućiti rad u predstavničkim tijelima

Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada u Hrvatskom saboru uputio je 17. rujna 2013. godine u saborsku proceduru Prijedlog zakona o dopuni Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Predlaže se dopuna Zakona odredbom po kojoj je “poslodavac članu predstavničkog tijela dužan omogućiti sudjelovanje u radu predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela”.

Naime, s obzirom na činjenicu da se u praksi često javlja problem otežanog rada i odlučivanja predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jer izabrani vijećnici ne mogu sudjelovati na sjednicama zbog nemogućnosti usklađivanja vijećnićkih aktivnosti sa svojim radnim obavezama, Hrvatski laburisti nužnim smatraju zakonski urediti to pitanje. Trenutačno nijedan zakon ne obavezuje poslodavca da radniku omogući sudjelovanje na sjednicama općinskih i gradskih vijeća, odnosno županijske skupštine odobravanjem godišnjeg odmora ili (neplaćenog) dopusta. Pravo na (neplaćeni) dopust jest regulirano ZOR-om, kao i brojnim kolektivnom ugovorima, ali ni u jednom od tih propisa nije predviđena obaveza poslodavca da svom radniku omogući sudjelovanje u radu lokalnog predstavničkog tijela. Taj je problem posebno naglašen u realnom sektoru, koji u pravilu nije pokriven kolektivnim ugovorima, što znači da sudjelovanje radnika u radu predstavničkog tijela u koje je izabran uglavnom ovisi o dobroj volji poslodavca.

Hrvatski laburisti smatraju kako je ova dopuna Zakona nužna kako bi se osigurao kontinuitet i kvaliteta rada predstavničkog tijela, a izbjegla situacija u kojoj se radnik, zbog sudjelovanja na sjednicama, dovodi u opasnost da krši svoje radne obaveze. Ovakvim se rješenjem izbjegava opasnost od raspuštanja predstavničkog tijela, do čega može doći ne donese li u određenom roku odluke iz svoje nadležnosti, nerijetko zbog izostanka kvoruma. Također, radnici sudjelovanjem na sjednicama predstavničkih tijela neće ugroziti svoje radne obaveze, niti se izložiti mogućnosti sukoba s poslodavcem, a građanima će osigurati Ustavom zajamčeno pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. (SB)

| Broj posjeta: 790 |

Želite li komentirati? Objava: "Radnicima omogućiti rad u predstavničkim tijelima"

Imate li komentar?