Politika Vlade tjera općine, gradove i županije ka centralizaciji (video)

U saborskoj raspravi na temu Zakona o financiranju lokalne i regionalne (područne) samouprave Laburist Dragutin Lesar upozorio je vladajuće na problem linearnog pritiska koji destimulira daljnji razvoj lokalne samouprave, da kod onih koji se korektno i odgovorno ponašaju prema financijama dovodi u pitanje interes građana za jačanje uloge lokalne i regionalne samouprave.

“I zbog toga to nije samo financijsko pitanje, već je to i pitanje dugoročnog odnosa središnje vlasti o tome idemo li ka centralizaciji ili decentralizaciji” – komentira Lesar.

“Jesu li 2013. i 2014. lokalna i regionalna samouprava dobili nove obaveze? Da. Zbog velikog siromaštva pritisak stanovništva i građana je bio da općine, gradovi i županije kupuju školske knjige. I onda smo došli u situaciju da su neki kupili knjige i poklonili svima, pa i djeci najbogatijih, milijardera i milijunaša nažalost, bez ikakvih kriterija i ulupali nekoliko milijuna do nekoliko stotina milijuna, a ne mogu platiti za izvođene radove, tehničkog održavanja škola, bolnica i svega ostaloga i zbog malo populizma i pritiska. Pa je onda došao problem školskog prijevoza gospodine potpredsjedniče za djecu osnovnih i srednjih škola, gdje je također trebalo ići uskakati.

Naravno, ima i onih primjera načelnika općine koji su dobivali naslovnice na novinama i televizijske emisije jer su uveli kaže za svako novorođeno dijete daju 10, 20, 30 tisuća kuna. Kad sam zvao i pita imaju li dječji vrtić u svojoj općini reklu su da nemaju. Naravno, jer naročito uoči izbora dati 30 tisuća za novorođeno dijete je puno jeftinije nego imati vrtić.

Demagogija i populizam tu da, ali ovo ni jednom mjerom koju predlažete gospodine potpredsjedniče neće riješiti ove probleme, odnosno ekstreme lošeg gospodarenja. Ali nove obaveze lokalnoj samoupravi, nametali su i drugi resori osim financijskog. O tome niti riječi kad govorimo o financijama” – zaključuje Lesar.

| Broj posjeta: 386 |

Želite li komentirati? Objava: "Politika Vlade tjera općine, gradove i županije ka centralizaciji (video)"

Imate li komentar?