Lesar: Lex Perković i ustavne promjene međusobno su povezani

Nama je u Saboru prigodom rasprave o izmjeni Zakona bilo rečeno da je dogovor s Europskom komisijom bio da izmjene na snagu stupe najkasnije do kraja ove godine. Ne s 1. siječnjem iduće godine, nego najkasnije do kraja ove godine, poručio je u ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada Dragutin Lesar, nakon što je Vlada odbila amandman Kluba kojim je predloženo da Zakon ne stupi na snagu, kako je predloženo 1. siječnja 2014. godine, nego “u roku od osam dana od objave u Narodnim novinama”.

Predstavnica Vlade odbijanje amandmana laburista obrazložila je suglasnošću i dogovorom Vlade i EK o “tome da izmjena se realizira i događa 1. siječnja 2014. godine”.

Obrazlažući razloge zbog čega su laburisti podnijeli amandman na prijedlog izmjena Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU, Lesar je istaknuo kako je Klub ponudio amandman koji je bio rješenje između onoga što je predložila Vlada i tog najkasnijeg datuma ili termina dogovoreno sa EK. “Iako smo tri puta pitali nismo dobili nijedno obrazloženje zašto Vlada predlaže 1. siječnja iduće godine, kao ni bilo kakvo opravdano, razumno, razumljivo objašnjenje zašto odgađamo primjenu izmijenjenog teksta Zakona. Zbog toga imam pravo na opravdanu sumnju da odgoda toga roka ima direktne veze sa najavljenim ustavnim promjenama”, poručio je Lesar..

“Jučer je Vlada ponovno došla do problema zbog jedne odluke Vrhovnog suda, u vezi s tumačenjem spora zastare i primjene Europskog uhidbenog naloga. To nas je sada dovelo u situaciju da zakonodavna vlast ima jedan stav, izvršna drugi, a svi se pozivaju na neovisnost pravosuđa. I sada ću ponovno citirati premijera Milanovića: tko ne vjeruje hrvatskom pravosuđu neka zatraži ispis iz hrvatskog državljanstva. Ako ne vjerujemo pravosuđu da će pošteno i pravedno suditi i provoditi ovaj zakon u što onda moramo vjerovati”, zapitao je Lesar vladajuće, koji su, unatoč njegovoj argumentaciji da bi prihvaćanje amadamana laburista odagnalo svaku sumnju da su predstojeće ustavne promjene i ovaj zakon međusobno povezane, glasali protiv amandmana.

| Broj posjeta: 637 |

Želite li komentirati? Objava: "Lesar: Lex Perković i ustavne promjene međusobno su povezani"

Imate li komentar?