Hrvatski sabor objavio pregled troškova zastupnika

Poštujući pravo javnosti na pristup informacijama, uključujući financijske pokazatelje vezane uz rad i aktivnosti saborskih zastupnika, Hrvatski sabor po svršetku proljetnog zasjedanja javnosti na uvid stavlja pregled troškova zastupnika za razdoblje od siječnja do lipnja 2013. godine.

>> Pregled troškova zastupnika (ukupno)
>> Pregled troškova zastupnika (pojedinačno)

Pojašnjenja uz preglede troškova:

Zastupnici, uz mjesečnu plaću, ostvaruju pravo na isplatu zastupničkog paušala u iznosu od 1.500,00 kuna mjesečno te naknade za odvojeni život u iznosu od 1.000,00 mjesečno, koja se ne isplaćuje tijekom stanke u radu Sabora.

Od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. zastupnicima je tako na ime plaća isplaćeno 24.574.149,30 kuno bruto, na ime zastupničkog paušala 1.355.519,41 kuna, koji je definiran člankom 6. Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom državnom saboru (NN 55/00) te na ime naknade za odvojeni život 541.953,41 kuna, koja je definirana točkom 1. članka 13. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika (NN 101/98).

Zastupnici s prebivalištem udaljenim više od 50 km od Zagreba sukladno Odluci o smještaju zastupnika Hrvatskog sabora u Zagrebu u vrijeme zasjedanja Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika (NN 44/05) imaju pravo na korištenje smještaja u stanovima za službene potrebe te u unajmljenim garsonijerama i jednosobnim stanovima, i to u mjesečnom iznosu do 2.500,00 kuna na ime najma stana, kao i na naknadu režijskih troškova do 500,00 kuna mjesečno. Eventualne razlike u troškovima najma stana i režijskim troškovima zastupnici snose sami.

Od 1. siječnja do 30. lipnja Hrvatski sabor tako je za najam stanova utrošio 1.380.323,68 kuna, a za povezane režijske troškove 186.345,68 kuna.

U okviru obavljanja svojih zastupničkih dužnosti i aktivnosti, zastupnici imaju pravo na isplatu dnevnice – koja za službeno putovanje u zemlji iznosi 150,00 kuna – i naknadu troškova za korištenje privatnog automobila u službene svrhe (2,00 kune po prijeđenom kilometru), a u skladu s Odlukom o visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visini naknada za državne dužnosnice, suce i druge pravosudne dužnosnike, te ostale zaposlene koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, a čija prava nisu uređene kolektivnim ugovorima (NN 117/12), kao i na naknadu troškova cestarine uz predočenje računa.

Zastupnici, koji koriste smještaj u stanovima za službene potrebe ili u unajmljenim stanovima i oni koji iznimno koriste hotelski smještaj, a na sjednice Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika dolaze vlastitim vozilom, imaju pravo na višekratnu naknadu troškova kilometraže (pri dolasku i odlasku u svakom tjednu koliko traje zasjedanje). Zastupnici, koji ne koriste smještaj u stanovima za službene potrebe, u unajmljenim stanovima i hotelski smještaj, a imaju prebivalište udaljeno više od 50, a manje od 100 km od Zagreba i na sjednice Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika dolaze vlastitim vozilom, imaju pravo na naknadu mjesečnih troškova prijevoza do 2.500,00 kuna (sukladno Odluci o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, sredstava za službena putovanja, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije, NN 137/02, 18/06, 83/09, 70/10, 5/12, 128/129).

Od 1. siječnja do 30. lipnja Hrvatski sabor je tako na ime dnevnica zastupnicima isplatio 109.775,83 kune, na ime korištenja osobnog automobila u službene svrhe 1.209.969,00 kuna, a na ime cestarina 190.564,01 kuna.

Za dolazak na plenarna zasjedanja Hrvatskog sabora je zastupnicima s prebivalištem udaljenim više od 50 kilometara, uz korištenje osobnog vozila, omogućeno i korištenje sredstava javnog prijevoza (autobus, vlak, zrakoplov, trajekt), a tako nastali troškovi im se također refundiraju uz predočenje računa. Isto vrijedi i za službena putovanja u inozemstvo, koja uz to uključuju i plaćanje hotelskog smještaja.

Od 1. siječnja do 30. lipnja Hrvatski sabor je tako na ime javnog prijevoza (autobus, vlak, trajekt, metro) utrošeno 19.173,07 kuna, za zrakoplovne karte 584.709,18 kuna, a za hotelski smještaj 224.882,58 kuna.

Izvor: http://www.sabor.hr/Default.aspx?art=55991&sec=17

| Broj posjeta: 764 |

Želite li komentirati? Objava: "Hrvatski sabor objavio pregled troškova zastupnika"

Imate li komentar?