Ekološki ste osviješteni? Sada ćete to i ekstra platiti!

Laburist Dragutin Lesar, potaknut društvenom nepravdom oko podizanja naknada za uporabu javnih cesta, postavio je zastupničko pitanje ministrici zaštite okoliša i prirode Mireli Holy:

Je li Ministarstvo zaštite okoliša i prirode pokrenulo inicijativu za donošenjem propisa kojima bi se poticala kupnja motornih vozila na LPG autoplin i hibridnih vozila?

Obrazloženje:

Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 35/11), čl. 4., redni broj 17. propisuje godišnju naknadu za uporabu javnih cesta za vlasnike vozila opremljenih plinskom instalacijom LPG/CNG, koja se izračunava na način da se osnovna naknada (215,00 kn) množi s određenim korektivnim koeficijentom ovisno o vrsti vozila. Tako će vlasnik vozila koji je ugradio i autoplin pa sada ima alternativu koju vrstu goriva koristiti, plaćati veću naknadu za uporabu javnih cesta nego kada je koristio samo benzinska goriva.

Općepoznata je činjenica koliko manje zagađenja za okoliš uzrokuju vozila na LPG i prirodni plin, hibridi, električna vozila na baterija i gorive ćelije i dr. U zemljama Europske unije već godinama se primjenjuju mjere za poticanje kupnje LPG vozila i hibridnih vozila, u vidu jednokratnih poticaja pri kupnji kao i dodatnih olakšica kroz popuste pri registraciji vozila.

S druge strane, Republika Hrvatska ne samo da ne potiče kupnju vozila na LPG pogon već vlasnike takvih vozila pri registraciji i dodatno kažnjava, prvo propisujući naknadu za uporabu javnih cesta višu od osnovne, a onda određujući da će ona iznositi za vozila na LPG pogon čak i više nego za vozila iste kategorije koja koriste benzinska goriva.

Koje mjere poduzima Ministarstvo zaštite okoliša i prirode kako bi se stvorio zakonski okvir koji bi poticao, a ne otežavao kupnju vozila na LPG pogon i hibridnih vozila?

| Broj posjeta: 1.522 |

Želite li komentirati? Objava: "Ekološki ste osviješteni? Sada ćete to i ekstra platiti!"

Imate li komentar?