Država kao dobar gospodar – nekoliko recepata (video)

Zagreb, 7. ožujka — Danas je u Saboru održana rasprava na temu Izvješća o radu Državnog ureda za reviziju za 2011. godinu i Izvješća o obavljenim revizijama. U ime kluba zastupnika Hrvatskih laburista raspravu je održao Dragutin Lesar koji je naveo potrebu da se za predmete kojima je Državni ured za reviziju dao negativno mišljenje, Državno odvjetništvo očituje posebnim izvješćem o poduzetim radnjama. To je jedini način da se sankcionira i kazni odgovorne, a posebice da se svima kojima Državni ured za reviziju da negativno mišljenje pošalje poruka kako će biti kažnjeni.

Stoga su laburisti u saborsku proceduru uputili i Prijedlog Zaključaka o Izvješću o radu Državnog ureda za reviziju za 2011. godinu i Izvješću o obavljenim revizijama, za koje smatraju da će pomoći u uvođenju reda u poslovanje i nadzor poslovanja institucija. Vrijeme je da država postane dobar gospodar.

Fonogram rasprave možete pročitati ovdje, a prijedlog Zaključaka pročitajte ovdje.

— Uredništvo

| Broj posjeta: 1.131 |

Želite li komentirati? Objava: "Država kao dobar gospodar – nekoliko recepata (video)"

Imate li komentar?