Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine

Donosimo Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine, Izvještaj Nadzornog odbora te I. rebalans Plana financiranja:

| Broj posjeta: 88 |