Izvješće o provedbi programa rada Hrvatskih laburista – Stranke rada za 2013. godinu

Hrvatski laburisti – Stranka rada 2013. godine svoje je djelovanje usmjerila u pet pravaca:

1) organizacijsko zaokruživanje i pokrivanje ukupnog teritorija Republike Hrvatske,
2) političko i promotivno djelovanje kroz Hrvatski sabor, medije i akcije na terenu,
3) edukacija članova, aktivista i potencijalnih kandidata za lokalne i regionalne izbore,
4) prikupljanje sredstava za djelovanje stranke, lokalne, područne i izbore za parlament EU,
5) predizborno djelovanje i organizirani izlazak na lokalne, regionalne i izbore za parlament EU

1) Organizacijsko zaokruživanje i pokrivanje ukupnog teritorija Republike Hrvatske

Krajem 2013. godine Hrvatski laburisti – Stranka rada imaju oko 9500 članova organiziranih u 15 županijskih podružnica i oko 130 ogranaka u gradovima i općinama tih županija, kao i u šest preostalih županija u kojima podružnice ne djeluju. Podružnice u Šibensko-kninskoj, Virovitičko-podravskoj, Vukovarsko-srijemskoj i Brodsko-posavskoj županiji nisu u roku provele Odluku Nacionalnog vijeća (u lipnju 2013.) o održavanju izvanrednih skupština, što je rezultiralo raspuštanjem tih podružnica.

Napuštanje Stranke predsjednika zadarske podružnice razlog je što je i ta podružnica neaktivna. Nedovoljnim aktivnostima članova u Ličko-senjskoj županiji nismo uspjeli osnovati podružnicu u protekloj godini, dok podružnicu u Karlovačkoj županiji čini samo jedan ogranak. Početkom 2013. godine osnivali su se ogranci u općinama i manjim gradovima kako bi se uključili u izbore i u tim jedinicama lokalne samouprave.

U programu rada za 2013. godinu planirano je osnivanje podružnica u svim županijama i formalni završetak postupka zaokruživanja Stranke na području Republike Hrvatske te pokrivanje čitavog teritorija mrežom organizacijskih oblika na razini županija, kao i organiziranje aktivnosti u oko 200 ogranaka. Taj plan nismo u potpunosti ispunili.

2) Političko i promotivno djelovanje kroz Hrvatski sabor, medije i akcije na terenu

Hrvatski laburisti – Stranka rada imaju šest saborskih zastupnika i treća su najjača grupacija u Saboru. Poziciju u zakonodavnoj vlasti tijekom 2013. godine iskoristili smo za promoviranje laburističkih stavova i ideja u parlamentu, prepoznati smo kao jedini istinski borci za prava građana i radnika i kao parlamentarni klub koji se ne boji jasnog i hrabrog istupanja. Osim reakcija na prijedloge Vlade i zastupničkih pitanja (kojih smo postavili višestruko više nego svi drugi klubovi zajedno), u saborsku proceduru smo tijekom 2013. godine uputili desetak zakonodavnih prijedloga. Posebno valja naglasiti da su prijedlozi Hrvatskih laburista – Stranke rada prihvaćeni od većine saborskih klubova, (i oporbe i vladajućih) u raspravi koja se vodila oko prijedloga ustavnih promjena.

Veliku pomoć u parlamentarnom radu pružali su vrijedni i zainteresirani članovi, neovisni stručnjaci i intelektualci. Također, ostvarena je i suradnja s brojnim udrugama civilnog društva i sindikatima, našim prirodnim saveznicima.

Stranka je u 2013. godini organizirala više politički promotivnih akcija u javnosti, neke lokalnog karaktera, neke državnog. Akcije su organizirane većinom u predizborno vrijeme, do završetka izbora. Tijekom predizborne kampanje akcije su organizirane na javnim površinama (trgovima, tržnicama, frekventnim ulicama, križanjima i sl.), prvenstveno zato jer je to najučinkovitiji način dolaska do naših birača i najbolja mogućnost komunikacije s građanima. Akcije su (posebno one s lokalnim temama) bile socijalno orijentirane, u sladu s programom Stranke i temeljnim načelima. Bilo je i drugih tema (gospodarskih i ekoloških), u skladu s lokalnom problematikom i interesom građana, koje su naišle na dobar odaziv kod građana i medija. Kako su laburisti pod stalnom medijskom blokadom, kroz akcije se nastojalo promovirati ne samo program Stranke, nego i osobe koje su bili naši kandidati na listi za europski parlament, kao i kandidati na lokalnim izborima. Stranka je, također, tijekom godine reagirala na aktualna politička zbivanja izjavama čelnika Stranke, uglavnom predsjednika i saborskih zastupnika na nacionalnom, ali i na lokalnom nivou. Nažalost, ta aktivnost nije bila ujednačena pa se za neke ogranke i podružnice u medijima uopće nije čulo.

3) Edukcija članova, aktivista, i posebno potencijalnih kandidata za lokalne i regionalne izbore

Činjenica je da veći dio članova Stranke ima vrlo malo političkog iskustva ili ga uopće nema, a isto je tako skromno znanje o funkcioniranju organa vlasti, posebno na lokalnoj razini. To se tiče i aktivista voljnih provoditi stranačke akcije, a i potencijalnih kandidata Stranke na proteklim lokalnim i županijskim izborima. Stoga je Stranka organizirala edukacijske akcije u tri kruga (u obliku radnih sastanaka, pisanih materijala odaslanih elektronskom poštom, seminara, radionica i sl.) prvenstveno za čelnike organizacijskih jedinica Stranke, ali i za druge aktiviste, te odvojene razgovore i edukacijske akcije za potencijalne kandidate za čelna mjesta u lokalnoj i regionalnoj samoupravi, kao i za kandidate za mjesta na listama za te izbore. Edukacija se temeljila na pojašnjenju političkog i izbornog sustava u Hrvatskoj, zakona koji se odnose na lokalnu i područnu samoupravu, analizu akata Stranke, artikuliranje političkih stavova na temeljima programa Stranke, načinu komunikacije s građanima tijekom akcija na javnim mjestima i sl. Posebnu pažnju posvetili smo odnosima s medijima, načinima i tehnikama obraćanja medijima, privlačenju medijske pozornosti i izbjegavanju sukoba s medijima, savladavanju treme u javnom nastupu i pisanju materijala za potrebe medija. Edukaciju su provodili edukacijske ekipe i eminentni stručnjaci u pojedinim područjima (profesori Koprić, Lovrinović, Puhovski, gosp. Gjenero), a pomogli su i članovi Stranke s političkim, sindikalnim i sličnim javnim iskustvom.

4) Predizborno djelovanje i organiziranje pripreme za lokalne, regionalne i izbore za Europski parlament

Stranka je osmislila, usvojila i provela najvažnije odluke vezano uz izbore u 2013. godini. Tu prvenstveno mislimo na rokove i kalendar događanja, način odabira kandidata za čelne funkcije (načelnika, gradonačelnika i župana), kao i način provođenja unutarstranačkog postupka za izradu lista za odgovarajuća predstavnička tijela. Na izbore za čelne ljude u lokalnoj i regionalnoj samoupravi smo izašli u svim jedinicama gdje su bile procjene da možemo konkurirati drugim strankama. Odlukom tijela Stranke sastavljena je lista kandidata za izbore za Europski parlament u kojima smo izašli samostalno i ostvarili dobar rezultat. Financijske planove koji su uključivali predizborne kampanje prilagodili smo novim propisima o financiranju izbornih kampanja.

5) Prikupljanje sredstava

Hrvatski laburisti – Stranka rada prema aktima Stranke nema propisanu članarinu koju bi uplaćivali članovi Stranke, pa Stranka nema prihoda po toj osnovi. Određena sredstva dolaze iz državnog proračuna kao rezultat uspjeha na parlamentarnim izborima 2011. godine, no to je nedovoljno za normalno funkcioniranje Stranke na razini države. Iako su uloženi pojačani napori u prikupljanju dobrovoljnih donacija od članova i simpatizera, skupljeno je tek nešto više od 100.000 kuna. Racionalnim poslovanjem Stranka je sa skromnim sredstvima u 2013. godini uspjela podmiriti sve troškove nastale izlaskom Stranke na izbore za lokalnu i regionalnu samoupravu, izbore za Europski parlament, kao i troškove za redovno poslovanje.

Zamjenik predsjednika Nacionalnog vijeća
Darko Manestar

>> Izvješće o provedbi programa rada Hrvatskih laburista – Stranke rada za 2013. godinu (pdf)

| Broj posjeta: 561 |