Izvješće o primljenim donacijama u 2014. godini (srpanj-rujan)

Donosimo izvješća o primljenim donacijama Hrvatskih laburista – Stranke rada za srpanj, kolovoz i rujan 2014. godine.

| Broj posjeta: 207 |