Izvješće o obavljenom nadzoru za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine

Nadzorni odbor sukladno ovlaštenjima utvrđenim aktima Stranke, Statutom, Pravilnikom o materijalno financijskom poslovanju, Poslovnikom o radu Nadzornog odbora, izvršio je uvid u financijsko materijalno poslovanje Stranke za razdoblje siječanj – lipanj 2014. godine.

Uvidom u Izvještaj o prihodima i rashodima za navedeno razdoblje vidljivo je da je Stranka u prvih šest mjeseci prihodovala iznos od 1.832.039 kuna, a to su prihodi po posebnim propisima iz proračuna te prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora, kao i prihodi od donacija.

Rashodi su iznosili ukupno 2.339.840 kuna a odnose se na troškove plaća zaposlenih radnika u Središnjem uredu i podružnicama, zatim znatnu stavku čine matarijalni rashodi i to naknade putnih troškova članova Predsjedništva, Nacionalnog vijeća, Suda časti, Savjeta Stranke i sl., usluge telefona, poštarine u središnjem uredu i u podružnicama koje imaju ured, usluge čišćenja prostorija, nabavka uredskog namještaja za podružnice. Tu su troškovi izborne promidžbe koji iznose 1.304.560,00 kuna, a u tom iznosu su troškovi Konvencije, obilježavanje Prvog svibnja, oglašavanje u medijima, štampanje letaka i drugog promidžbenog materijala, intelektualne usluge.

Od ostalih materijalnih troškova treba spomenuti trošak najma uredskih prostorija, komunalne usluge, usluge računovdstvenog servisa, uredski materijal, energija, reprezentacija, zatim financijski rashodi, tj. bankarske usluge, zatezne kamate.

Isto tako treba spomenuti da je Stranka uplatila donaciju za žrtve poplavljenog područja u Općini Gunja u iznosu 50.000 kuna.

Iz tako prikazanih prihoda i rashoda, evidentno je da je Stranka za izvještajno razdoblje od siječnja do lipnja ove godine iskazala manjak prihoda nad rashodima u iznosu 507.801 kunu. No Stranka je imala raspoloživa sredstva iz prethodnog razdoblja, tako da nema nikakve bojazni za daljnje normalno funkcioniranje i izvršavanje određenih obaveza, zacrtanih planova i aktivnosti. Stanje sredstva na kraju razdoblja, dakle 30. lipnja ove godine iznosilo je 1.512.490 kuna.

Ono što je ključno u ovom izvješću jest da izvješće prikazuje stvarno imovinsko i poslovno stanje Stranke, da je poslovanje u skladu sa zakonskim propisima, sa postojećim aktim Stranke, da se poštuju načela istinitosti, ažurnosti, transparentnosti.

Svi članovi Nadzornog odbora suglasni su da se ovakvo Izvješće o prihodima i rashodima za spomenuto razdoblje prihvati, te predažemo Nacionalnom vijeću da usvoji financijsko izvješće za prvih šest mjeseci ove godine kao i izvještaj Nadzornog odbora o provednom nadzoru.

Predsjednica Nadzornog odbora
Božica Čićek-Mutavdžić
Zagreb, 19. srpnja 2014.

| Broj posjeta: 419 |