Izvješće o obavljenom nadzoru nad materijalno financijskim poslovanjem Stranke tijekom 2013. godine

Sukladno Pravilniku o materijalno financijskom poslovanju te odredbama Statuta Stranke, Nadzorni odbor u sastavu Božica Čićek-Mutavdžić, predsjednica, Željko Grupković, Jadran Periša, Sergej Dinić i Zlatko Ključević, članovi, dostavljaju Nacionalnom vijeću IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA O PROVEDENOM NADZORU NAD MATERIJALNO FINANCIJSKIM POSLOVANJEM STRANKE TIJEKOM 2013. GODINE

Tijekom 2013. godine Nadzorni odbor je redovno provodio nadzor na poslovanjem Stranke. Nadzornom odboru su se uredno i na vrijeme dostavljala izvješća o rezultatima poslovanja, a tijekom nadzora, Nadzorni odbor je osobito obratio pozornost na zakonitost poslovanja, kako u dijelu postupanja u skladu s važećim zakonskim okvirom, tako i u dijelu vezano za postupanje u skladu s odredbama Statuta Stranke.

Nadzorni odbor prihvatio je sva izvješća koja su mu tijekom 2013. dostavljena, te zaključio da su ostvareni rezultati u okviru očekivanja. Iz dostavljenog izvješća o prihodima i rashodima za razdoblje siječanj – prosinac 2013. godine, vidljivo je da je ostvaren ukupan prihod u iznosu 3.888.213 kuna, dok su ukupni rashodi iznosili 3.048.931 kunu, iz čega proizlazi da je Stranka ostvarila višak prihoda u iznosu 839.282 kune.

Iskazani podaci odgovaraju stanju prikazanom u poslovnim knjigama te predstavljaju objektivan, cjelovit i istinit prikaz imovine i obaveza Stranke.

Sastavni dio financijskog izvješća za 2013. godinu jesu i bilješke uz godišnji obračun koje detaljno prikazuju temeljne izvore prihoda kao i pregled pojedinih izdataka, bilanca iz koje je vidljivo stanje imovine i obveza, izvješće o popisu novca na žiro računima novca u blagajnama na dan 31. 12. 2013. godine, izvješće o stanju potraživanja na dan 31. 12. 2013. kao i izvješće o stanju obveza na 31. 12. 2013. godine.

Nadzorni odbor je po provedenom nadzoru prihvatio sva dostavljena izvješća, konstatirao da je financijsko poslovanje Stranke u skladu kako sa važećim zakonskim aktima, tako i sa aktima Stranke, da se izvješća uredno i na vrijeme po isteku izvještajnog razdoblja podnose Državnom uredu za reviziju, Financijskoj agenciji.

Nadzorni odbor u skladu sa iznijetim, nije imao nikakvih primjedbi, obzirom da se poštuju računovodstvena načela istinitosti, točnosti, ažurnosti, urednosti, transparentnosti.

Svaki trošak je isključivo namjenski, za ostvarenje zacrtanih planova i ciljeva, a ostvareni višak daje sigurnost za daljnje normalno funkcioniranje i provođenje planiranih aktivnosti.

Iako su u prošloj godini bili i izbori za EU parlament te lokalni izbori, zbog čega su i rashodi povećani u odnosu na 2012. godinu, možemo reći da se trošilo racionalno, štedljivo i skromno. Sve to potkrepljuje i podatak da Stranka prijenosom sredstava iz 2012. godine te ostvarenim viškom prihoda nad rashodima u 2013. godini raspolaže sa uštedom od 2.120.049,00 kuna.

Predlažemo Nacionalnom vijeću da usvoji financijsko izvješće za razdoblje siječanj – prosinac 2013. kao i izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru.

Predsjednica Nadzornog odbora
Božica Čićek-Mutavdžić

Zagreb, 15. veljače 2014.

Dodani dokumenti:

>> Izvješće o obavljenom nadzoru nad materijalno financijskim poslovanjem Stranke tijekom 2013. godine (pdf)

>> Obrasci PR-RAS-NPF i Bilanca (pdf)

>> Obrazac PR-RAS-NPF (pdf)

>> Obrazac BIL-NPF (pdf)

| Broj posjeta: 620 |