Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe u 2011. godini

Objavljujemo finalna izvješća o financiranju izborne promidžbe za 2011. godinu:

Izvješća o donacijama za 12. mjesec 2011. godine za redovnu političku aktivnost i konačna kumulativna izvješća i rekapitulacija za 2011. godinu o ukupnim donacijama objavljujemo ovdje:

| Broj posjeta: 1.396 |