Financijski izvještaj o donacijama za razdoblje od siječnja do lipnja 2012. godine

Donosimo redovno financijsko izvješće o donacijama fizičkih i pravnih osoba za razdoblje od 1. 1. 2012. do 30. 6. 2012. godine:

| Broj posjeta: 1.077 |