Evidencija o primljenim donacijama u 12. mjesecu 2012. godine

Donosimo redovno izvješće o primljenim donacijama za prosinac 2012. godine, kao i kumulativni prikaz svih donacija tijekom 2012. godine:

Preglednosti radi, ovdje se nalaze svi izvještaji u 2012. godini razvrstani po mjesecima:

| Broj posjeta: 750 |