Evidencija o primljenim donacijama (2011)

Redovne mjesečne i kvartalne evidencije o primljenim donacijama u 2011. godini nalaze se ovdje >>> EVIDENCIJA DONACIJA

Napomena: za prikaz donacija koristimo se uslugom “Google dokumenti” te za njihov pregled nije potrebno imati Google račun.

| Broj posjeta: 868 |