Evidencija o primljenim donacijama 09/2011

Donosimo redovne mjesečne i kvartalne evidencije o primljenim donacijama u 2011. godini:

>> https://www.laburisti.com/preuzimanja/IZVJESTAJI/DONACIJE/2011/LABURISTI-izvjestaj-donacije-09-2011.pdf

>> https://www.laburisti.com/preuzimanja/IZVJESTAJI/DONACIJE/2011/LABURISTI-izvjestaj-donacije-SVE-2011.pdf

| Broj posjeta: 675 |