Donacije i članarine u 2016. godini

U nastavku donosimo redovne financijske izvještaje o donacijama i članarinama za 2016. godinu.

Donacije:

unknown donacije-01-2016.xls
	unknown donacije-02-2016.xls
	unknown donacije-03-2016.xls
	unknown donacije-04-2016.xls
	unknown donacije-05-2016.xls
	unknown donacije-06-2016.xls
	unknown donacije-07-2016.xls
	unknown donacije-08-2016.xls
	unknown donacije-09-2016.xls
	unknown donacije-10-2016.xls
	unknown donacije-11-2016.xls
	unknown donacije-12-2016.xls

Članarine:

unknown clanarine-01-2016.xls
	unknown clanarine-02-2016.xls
	unknown clanarine-03-2016.xls
	unknown clanarine-04-2016.xls
	unknown clanarine-05-2016.xls
	unknown clanarine-06-2016.xls
	unknown clanarine-07-2016.xls
	unknown clanarine-08-2016.xls
	unknown clanarine-09-2016.xls
	unknown clanarine-10-2016.xls
	unknown clanarine-11-2016.xls
	unknown clanarine-12-2016.xls

Zbirno:

unknown 2016-01-12-clanarine-zbirno.xls
	unknown 2016-IZ-D-01-03-2016.xls
	unknown 2016-IZ-D-01-06-2016.xls
	unknown 2016-IZ-D-01-09-2016.xls
	unknown 2016-IZ-D-01-12-2016.xls
| Broj posjeta: 147 |