Zašto smo sigurni da je akcija Potrubi za RADNIK, A NE ROB uspjela? (video)

Interaktivnost je izraz koji se najčešće koristi u informatici, a karakterizira ga brzina izmjene informacija usljed ogromne propusne moći komunikacijskog kanala, te omogućava svakom sudioniku u komunikaciji trenutnu reakciju na ponuđenu informaciju i gotovo trenutnu povratnu informaciju (tzv. “feed back”). Pošto je interaktivnost sa “Porubi za…” silno “uznemirila neke građane” (čitaj HDZ) solidarnost sa radnicima, ali i nama aktivistima stranke pokazali su ostali građani u svih četrnaest gradova. Pogledajte kako su građani u diljem Hrvatskei akciju “Potrubi za radnik, a ne rob” doživjeli kao plebiscitarni slogan nakon što se je informacija o “uznemiravanju” proširila državom.

| Broj posjeta: 1.202 |

Želite li komentirati? Objava: "Zašto smo sigurni da je akcija Potrubi za RADNIK, A NE ROB uspjela? (video)"

Imate li komentar?