Zahtijevamo ukidanje DEVIZNE KLAUZULE (video)

Poštovani g. Rohatinski

Obraćamo Vam se kao guverneru Hrvatske narodne banke, institucije u vlasništvu Republike Hrvatske u čijoj je nadležnosti, pored ostalog, donošenje podzakonskih propisa kojima se regulira bankarsko poslovanje.

Iako je u vremenima globalizacije, odnosno posvemašnje i svekolike povezanosti – kulturne, privredne, financijske, političke, vojne – nemoguće govoriti o državnom suverenitetu u konvencionalnom smislu, mi, Hrvatski laburisti – Stranka rada, smatramo da, pored toga što se Hrvatska u potpunosti prepustila svim negativnim aspektima neoliberalnog kapitalizma, odnos prema nacionalnoj valuti – kuni doprinosi narušavanju suštinskog suvereniteta.

Tražimo da se devizna klauzula za kredite ukine kako bi kuna napokon postala nacionalna valuta, kako bi Hrvatskoj bio vraćen dio suvereniteta koji se iz dana u dan sužava, i kako bi banke (uglavnom u stranome vlasništvu) poslovale po pravilima po kojima posluju u matičnim državama.

Ako se analizira odnos države te HNB-a prema kuni, nije pretjerano reći da kuna zapravo nikad i nije bila nacionalna valuta već puko transakcijsko sredstvo, korak od robe i usluge do marke i eura.

Odnos središnje banke prema kuni svjedoči da ne postoji povjerenje u stvarnu vrijednost kune. Nema više niti jedne banke u Hrvatskoj koja daje kredit u kunama. A čak je dosadašnjih 87 posto kredita vezano tzv. deviznom klauzulom. Što pak znači da su svi ti krediti – devizni.

S obzirom da je kuna jedna od najstabilnijih valuta u svijetu, ne vidimo nikakvog razloga da se ne ukine devizna klauzula u bankarskom poslovanju. Ukidanje devizne klauzule posebno dobiva na važnosti u uvjetima eventualne devalvacije kune. Temeljna je zadaća HNB-a održavanje stabilnosti cijena, a devalvacija neminovno dovodi do rasta cijena. Tako se efekti devalvacije prelijevaju na teret građana i gospodarstva, dok banke ne snose nikakve rizike.

Zato od Vas tražimo da donesete odluku kojim će doći do podjele rizika banaka, građana i hrvatskih tvrtki.

Uz to, time će se izbjeći sve špekulacije na tržištu novca koje su i u ovo vrijeme djelom prouzročile porast tečaja eura.

Sigurni smo da bi se ukidanjem devizne klauzule u potpunosti eliminirale špekulacije s tečajem jer bi se u tom slučaju od devalvacije strepili vjerovnici (banke) a ne dužnici (građani i poduzetnici).

Smatramo da je Hrvatska narodna banka jedan od čuvara ne samo monetarne nezavisnosti Republike Hrvatske, već i položaja nositelja tog suvereniteta – hrvatskih građana u suverenoj Republici Hrvatskoj. Vi imate instrumente i od Vas tražimo da te instrumente iskoristite i zaštitite Republiku Hrvatsku i hrvatske građane.

Dragutin Lesar, predsjednik

Hrvatski laburisti traže ukidanje devizne klauzule

ZAGREB, 7. prosinca 2010.(Hina) – Predsjednik Hrvatskih laburista Dragutin Lesar danas je izvijestio kako je u otvorenom pismu guverneru Hrvatske narodne banke ta stranka zatražila ukidanje devizne klauzule za kredite kako bi, kaže Lesar, kuna napokon postala nacionalna valuta.

“Od uvođenja, hrvatska kuna nikad nije bila tretirana kao nacionalna valuta i novac nego kao transakcijsko sredstvo koje smo preračunavali u franke, eure, dolare”, kazao je Lesar na konferenciji za novinare i dodao kako je još uvijek enigma tko je i kako uveo deviznu klauzulu.

Lesar smatra da bi zabrana devizne klauzule najmanje odgovarala bankarima i oni bi, u tom slučaju, bili najveći protivnici devalvacije.

“U državi koja je u krizi podjednaku cijenu moraju snositi gospodarstvo i građani, ali i banke koje dosad nisu snosile cijenu krize niti za lipu već su se, štoviše, obogatile na teret građana”, kazao je.

Potpredsjednik Hrvatskih laburista Nikola Vuljanić je, ponovivši da je devizna klauzula zapravo običajno pravo naslijeđeno iz hiperinflacije 80-ih godina u bivšoj Jugoslaviji, rekao da takvu praksu treba zabraniti jer je štetna i za građane i za državu (koja pod istim uvjetima diže kredite kod kvazi domaćih banaka) i za hrvatske poduzetnike.

“U šest mjeseci ove godine bankovni sektor je ostvario 2,22 milijarde kuna dobiti”, kazao je procijenivši kako se tu barem 500 do 600 milijuna tiče devizne klauzule.

“Vremena lošeg poslovanja u Hrvatskoj za banke nikad nisu postojala. Ne postoje ni danas”, ocijenio je i dodao da bi zato bilo, u najmanju ruku, korektno da, u situaciji kad se devalvacija kune sprječava iz tjedna u tjedan, banke snose barem dio rizika i da HNB potegne polugu i zabrani nepravednu praksu jer je instrument zaštite monetarnog suvereniteta, ali i suvereniteta građana.

“Mi smatramo da bi van snage trebalo staviti sve devizne klauzule svih postojećih ugovora, bez obzira kada su sklopljeni”, kazao je Lesar, a Vuljanić dodao kako to može značiti određeni trošak, “ali u 2,2 milijarde ima savršeno dovoljno prostora da se, ako bi ga bilo, taj trošak pokrije”.

Lesar se nije složio s tvrdnjama da bi došlo do valutne neravnoteže u slučaju kad bi krediti bili u kunama budući da je u Hrvatskoj dvije trećine štednje u devizama.

“Ne slažemo se s takvim tvrdnjama. Štednja u Hrvatskoj je proporcionalno jedna od najvećih u Europi i banke u Hrvatskoj se ne bi povlačile”, kazao je Lesar.

“Štednja u devizama znači isplatu u devizama, a zanimljivo je da na štednju u kunama banke ne daju valutnu klauzulu. Onda guverneru odgovaram – na štednju u kunama banke moraju obračunati i kamate i deviznu klauzulu. Idemo izjednačiti ulogu depozita i kredita”, zaključio je Lesar.

(Hina)

| Broj posjeta: 2.079 |

Želite li komentirati? Objava: "Zahtijevamo ukidanje DEVIZNE KLAUZULE (video)"

Imate li komentar?