Više od 27 miljuna kuna u 2013. za naknade plaće nakon prestanka mandata!

“Ova država je skupa, trebamo štedjeti” – to je mantra koju vladajući SDP-HNS-HSU-IDS kontinuirano ponavljaju. A sada pogledajte odgovore Arsena Bauka i Zorana Milanovića na zastupnička pitanja Dragutina Lesara o korištenju prava na naknadu plaće i staž osiguranja za državne i lokalne dužnosnike.

Da pojasnimo “plastičnim” primjerom – kada dužnosniku iz nekog grada, općine ili županije prestane mandat isti ima pravo još 6 mjeseci na punu naknadu plaće, a kada primjerice članu Vlade prestane mandat isti ima još 6 mjeseci pravo na punu naknadu i još 6 mjesci na pola naknade plaće. U 2013. godini na to je ime iz državne blagajne iskeširano 27.126.432,85 kn!

Što se mitom brani, ne pušta se lako!

| Broj posjeta: 820 |

Želite li komentirati? Objava: "Više od 27 miljuna kuna u 2013. za naknade plaće nakon prestanka mandata!"

Imate li komentar?