U Sisku održan novi ciklus edukacije

U subotu, 27. listopada, u Sisku je za članice i članove s područja Sisačko-moslavačke županije održano novo predavanje u sklopu edukacije članova Stranke. Cilj ove edukacije je što kvalitetnija priprema ogranaka i podružnica za predstojeće izbore za jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave. Članovi izvršnih odbora ogranaka su pokazali zavidno znanje i mnogo volje za daljnje učenje.

Ovakve radionice u kojima su sudionici aktivni, a ne samo pasivni učenici, su pokazale svoj efekat koji je vidljiv iz dosadašnjih nastupa naših članova, ali i iz konstantnog rasta rejtinga Stranke.

Do kraja godine edukacija će se provesti za svih devetnaest podružnica Hrvatskih laburista. (Mladen Novak)

Izvor: http://sisacko-moslavacka.laburisti.com/?p=668

| Broj posjeta: 1.068 |

Želite li komentirati? Objava: "U Sisku održan novi ciklus edukacije"

Imate li komentar?