Tko su izabrani načelnici i vijećnici na lokalnim izborima?

Na izborima za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana na izborima 2013. godine Hrvatski laburisti – Stranka rada ostvarili su 2 načelnička mandata, dok su za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ostvarili 134 vijećnička mandata u općinama, gradovima i županijama. U gradskim četvrtima Grada Zagreba Laburiste će predstavljati 21 vijećnik. Tko su izabrani načelnici pogledajte ovdje, a imena vijećnika ovdje. Predstavnike u GČ i MO Grada Zagreba pronađite ovdje.

| Broj posjeta: 793 |

Želite li komentirati? Objava: "Tko su izabrani načelnici i vijećnici na lokalnim izborima?"

Imate li komentar?