Šalaj: Savjet Hrvatskih laburista kreira rješenja za izlazak iz gospodarske i političke krize

Kao stručno i savjetodavno tijelo Stranke, Savjet će pomagati reagiranjem na aktualne društvene, gospodarske i političke probleme, a kroz dugoročni rad iznjedrit će prijedlog alternativnih javnih politika koje će Laburisti ponuditi građanima kao model izlaska iz krize na svim područjima.

„Glavna ideja Savjeta koji okuplja i članove Hrvatskih laburista i nestranačke stručnjake iz raznih područja osmišljavanje je alternativnih političkih i gospodarskih modela kao otklon od neuspješnih javnih politika svih dosadašnjih nositelja vlasti. Cilj je našeg okupljanja pomoći Stranci da se snažnije i prepoznatljivije profilira kao poželjna i prihvatljiva politička alternativa u trenutku velike gospodarske i političke krize u Hrvatskoj“, poručio je predsjednik Savjeta Hrvatskih laburista – Stranke rada Berto Šalaj nakon prve sjednice Savjeta u utorak, 18. ožujka 2014. godine.

Savjet će – reagiranjem na aktualne društvene, gospodarske i političke probleme i pojave – pomagati Stranci u artikuliranju stajališta i nuđenju rješenja za goruća pitanja, najavio je Šalaj. Istodobno, kroz dugoročni rad Savjet će iznjedriti prijedlog alternativnih javnih politika koje će Stranka ponuditi građanima kao model izlaska iz krize na svim područjima.

Kao stručno i savjetodavno tijelo Stranke, Savjet će utvrđivati prijedloge stručnih i političkih stavova na vlastitu inicijativu, ali i prema zahtjevu Predsjedništva te Kluba zastupnika u Hrvatskom saboru. U radu Savjeta, ukaže li se potreba, mogu na poziv predsjednika sudjelovati i stručnjaci za pojedina pitanja. Također, Savjet će organizirati stručne rasprave, tribine i okrugle stolove kako bi javnom raspravom dao doprinos kvalitetnom rješenju problema od općeg interesa ili predstavio pojedinu inicijativu Hrvatskih laburista.

Savjet će se, dogovoreno je na prvoj sjednici, sastajati najmanje jednom mjesečno, ali kontakti i rasprave u kojima će kreirati rješenja trajat će permanentno kroz virtualnu komunikaciju.

U Savjetu su zastupljeni stručnjaci različitih profila, iz područja prava, ekonomije, medicine, kemije, poljoprivrede, energetike, elektrotehnike, sociologije, politologije i ostalih segmenata društvenih i prirodnih znanosti.

Uz profesora Berta Šalaja, koji nije član Stranke, odlukom Predsjedništva za zamjenika predsjednika Savjeta imenovan je prof. Jaroslav Pecnik, član Hrvatskih laburista. U Savjet su imenovani članovi Stranke: dipl.iur. Boris Ravić, prof.dr.sc. Damir Hršak, dr.sc. Dragan Vidić, prof.dr.sc. Marijan Grubešić, dr.sc. Matko Bupić, dipl.ing.stroj. Miroslav Varga, dipl.ing.el. Mladen Šverko, mag.ing.agr. Nikola Dujmović, doc.dr.sc. Ticijan Peruško te nestranačke osobe: mag.oec. Branka Zlatkov, Davor Gjenero, prof.dr.sc. Drago Jakovčević, dr.med. Dražen Gorjanski, dipl.oec. Ivo Marjanović, Ratko Bošković, dipl.ing.el. Slobodan Školnik, dr.sc. Sarajko Baksa, prof.dr.sc. Slavko Krajcar i dipl.oec. Vilim Ribić.

Berto Šalaj

| Broj posjeta: 1.012 |

1 komentar u "Šalaj: Savjet Hrvatskih laburista kreira rješenja za izlazak iz gospodarske i političke krize"

  1. Čestitam i želim uspjeh u radu

Imate li komentar?