Rodna jednakost u prijelaznom razdoblju

Zbog nacionalnog interesa ali i ogromnog interesa javnosti na kojoj će stolici u Saboru sjediti dr. Ivo Sanader, tko se s njim rukovao i tko mu je pljeskao nakon što je izgovorio povijesno „prisežem“, mediji nisu prenjeli suštinu izmjena Zakona o mirovinskom osiguranju prema kojem i žene moraju raditi do 65 godine starosti, a sve zbog, kako je to obrazložio Ustavni sud lijepe naše, ravnopravnosti spolova.

U želji da svim ženama u Hrvatskoj omogućimo da pokušaju same izračunati kada će imati uvjete za prijevremenu mirovinu i koliko će im se ona umanjiti ili kako to vlada Jadranke Kosor piše, penalizirati, u nastavku donosimo najvažnije odredbe izmjena Zakona o mirovinskom osiguranju a koje se odnose na uvjete za odlazak u mirovinu u tzv. „prijelaznom razdoblju“ koje započinje 1.11.2010. i završava 31.12.2029. godine.

Od 1.1.2030. što se tiče prava na mirovinu muškarci i žene u Hrvatskoj su ravnopravni, u mirovinu mogu s navršenih 65 godina života i 15 godina staža mirovinskog osiguranja. Naravno, zastupnik Hrvatskih laburista – Stranke rada Dragutin Lesar u Saboru nije podržao ovu borbu za rodnu jednakost.

Članak 13.

U clanku 78. stavak 2. mijenja se i glasi:

“(2) Polazni faktor za odredivanje prijevremene starosne mirovine utvrduje se tako da se polazni faktor iz stavka 1. ovoga clanka smanjuje za svaki kalendarski mjesec prije navršenih godina života osiguranika propisanih za stjecanje prava na starosnu mirovinu, i to:

– s navršenih do 36 godina mirovinskog staža – za 0,34% po mjesecu,

– s navršenih 37 godina mirovinskog staža – za 0,29% po mjesecu,

– s navršenih 38 godina mirovinskog staža – za 0,24% po mjesecu,

– s navršenih 39 godina mirovinskog staža – za 0,19% po mjesecu,

– s navršenih 40 godina i više mirovinskog staža – za 0,15% po mjesecu.”.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

“(3) Polazni faktor za odredivanje starosne mirovine osiguranika, koji prvi put stjece mirovinu nakon navršene 65. godine života, utvrduje se tako da se polazni faktor iz stavka 1. ovoga clanka povecava za svaki kalendarski mjesec nakon navršenih godina života osiguranika propisanih za stjecanje prava na starosnu mirovinu za 0,15% po mjesecu, a najviše za pet godina. Na isti nacin utvrduje se polazni faktor za odredivanje obiteljske mirovine iza osiguranika, koji je umro nakon navršene 65. godine života i nije stekao mirovinu.”.

Članak 26.

Iznimno od clanka 30. Zakona o mirovinskom osiguranju (clanak 8. ovoga Zakona), pravo na starosnu mirovinu stjece osiguranik (žena) kada navrši:

– u 2010. godini – 60 godina života,

– u 2011. godini – 60 godina i 3 mjeseca života,

– u 2012. godini – 60 godina i 6 mjeseci života,

– u 2013. godini – 60 godina i 9 mjeseci života,

– u 2014. godini – 61 godinu života,

– u 2015. godini – 61 godinu i 3 mjeseci života,

– u 2016. godini – 61 godinu i 6 mjeseci života,

– u 2017. godini – 61 godinu i 9 mjeseca života,

– u 2018. godini – 62 godine života,

– u 2019. godini – 62 godine i 3 mjeseca života,

– u 2020. godini – 62 godine i 6 mjeseci života,

– u 2021. godini – 62 godine i 9 mjeseci života,

– u 2022. godini – 63 godine života,

– u 2023. godini – 63 godine i 3 mjeseca života,

– u 2024. godini – 63 godine i 6 mjeseci života,

– u 2025. godini – 63 godine i 9 mjeseci života,

– u 2026. godini – 64 godine života,

– u 2027. godini – 64 godine i 3 mjeseca života,

– u 2028. godini – 64 godine i 6 mjeseci života,

– u 2029. godini – 64 godine i 9 mjeseci života.

Članak 27.

Iznimno od clanka 31. Zakona o mirovinskom osiguranju (clanak 9. ovoga Zakona), pravo na prijevremenu starosnu mirovinu stjece osiguranik (žena) kada navrši:

– u 2010. godini – 55 godina života i 30 godina mirovinskog staža,

– u 2011. godini – 55 godina i 3 mjeseca života i 30 godina i 3 mjeseca mirovinskog staža,

– u 2012. godini – 55 godina i 6 mjeseci života i 30 godina i 6 mjeseci mirovinskog staža,

– u 2013. godini – 55 godina i 9 mjeseci života i 30 godina i 9 mjeseci mirovinskog staža,

– u 2014. godini – 56 godina života i 31 godinu mirovinskog staža,

– u 2015. godini – 56 godina i 3 mjeseca života i 31 godinu i 3 mjeseca mirovinskog staža,

– u 2016. godini – 56 godina i 6 mjeseci života i 31 godinu i 6 mjeseci mirovinskog staža,

– u 2017. godini – 56 godina i 9 mjeseci života i 31 godinu i 9 mjeseci mirovinskog staža,

– u 2018. godini – 57 godina života i 32 godine mirovinskog staža,

– u 2019. godini – 57 godina i 3 mjeseca života i 32 godine i 3 mjeseca mirovinskog staža,

– u 2020. godini – 57 godina i 6 mjeseci života i 32 godine i 6 mjeseci mirovinskog staža,

– u 2021. godini – 57 godina i 9 mjeseci života i 32 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža,

– u 2022. godini – 58 godina života i 33 godine mirovinskog staža,

– u 2023. godini – 58 godina i 3 mjeseca života i 33 godine i 3 mjeseca mirovinskog staža,

– u 2024. godini – 58 godina i 6 mjeseci života i 33 godine i 6 mjeseci mirovinskog staža,

– u 2025. godini – 58 godina i 9 mjeseci života i 33 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža,

– u 2026. godini – 59 godina života i 34 godine mirovinskog staža,

– u 2027. godini – 59 godina i 3 mjeseca života i 34 godine i 3 mjeseca mirovinskog staža,

– u 2028. godini – 59 godina i 6 mjeseci života i 34 godine i 6 mjeseci mirovinskog staža,

– u 2029. godini – 59 godina i 9 mjeseci života i 34 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža.

Članak 28.

(1) U razdoblju od stupanja na snagu ovoga Zakona do 31. prosinca 2029. godine, iznimno od clanka 78. Zakona o mirovinskom osiguranju (clanak 13. stavak 1. ovoga Zakona), osiguraniku ženi, koja stjece pravo na prijevremenu starosnu mirovinu, polazni faktor za odredivanje te mirovine iznosi:

u 2010. godini:

– s navršenih do 31 godinu mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu,

– s navršene 32 godine mirovinskog staža: 0,29% po mjesecu,

– s navršene 33 godine mirovinskog staža: 0,24% po mjesecu,

– s navršene 34 godine mirovinskog staža: 0,19% po mjesecu,

– s navršenih 35 i više godina mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu,

u 2011. godini:

– s navršenih do 31 godinu i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu,

– s navršene 32 godine i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,29% po mjesecu,

– s navršene 33 godine i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,24% po mjesecu,

– s navršene 34 godine i 3 mjeseca godine mirovinskog staža:0,19% po mjesecu,

– s navršenih 35 godina i 3 mjeseca i više mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu,

u 2012. godini:

– s navršenih do 31 godinu i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu,

– s navršene 32 godine i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,29% po mjesecu,

– s navršene 33 godine i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,24% po mjesecu,

– s navršene 34 godine i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,19% po mjesecu,

– s navršenih 35 godina i 6 mjeseci i više mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu,

u 2013. godini:

– s navršenih do 31 godinu i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu,

– s navršene 32 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,29% po mjesecu,

– s navršene 33 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,24% po mjesecu,

– s navršene 34 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,19% po mjesecu,

– s navršenih 35 godina i 9 mjeseci i više mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu,

u 2014. godini

– s navršene do 32 godine mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu,

– s navršene 33 godine mirovinskog staža: 0,29% po mjesecu,

– s navršene 34 godine mirovinskog staža: 0,24% po mjesecu,

– s navršenih 35 godine mirovinskog staža: 0,19% po mjesecu,

– s navršenih 36 godina i više mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu,

u 2015. godini

– s navršene do 32 godine i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu,

– s navršene 33 godine i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,29% po mjesecu,

– s navršene 34 godine i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,24% po mjesecu,

– s navršene 35 godine i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,19% po mjesecu,

– s navršenih 36 godina i 3 mjeseca i više mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu,

u 2016. godini:

– s navršene do 32 godine i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu,

– s navršene 33 godine i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,29% po mjesecu,

– s navršene 34 godine i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,24% po mjesecu,

– s navršenih 35 godina i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,19% po mjesecu,

– s navršenih 36 godina i 6 mjeseci i više mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu,

u 2017. godini:

– s navršene do 32 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu,

– s navršene 33 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,29% po mjesecu,

– s navršene 34 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,24% po mjesecu,

– s navršenih 35 godina i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,19% po mjesecu,

– s navršenih 36 godina i 9 mjeseci i više mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu,

u 2018. godini:

– s navršene do 33 godine mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu,

– s navršene 34 godine mirovinskog staža: 0,29% po mjesecu,

– s navršenih 35 godina mirovinskog staža: 0,24% po mjesecu,

– s navršenih 36 godine mirovinskog staža: 0,19% po mjesecu,

– s navršenih 37 godina i više mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu,

u 2019. godini:

– s navršene do 33 godine i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu,

– s navršene 34 godine i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,29% po mjesecu,

– s navršenih 35 godina i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,24% po mjesecu,

– s navršenih 36 godina i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,19% po mjesecu,

– s navršenih 37 godina i 3 mjeseca i više mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu,

u 2020. godini:

– s navršene do 33 godine i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu,

– s navršene 34 godine i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,29% po mjesecu,

– s navršenih 35 godina i 6 mjeseci mirovinskog staža: 024% po mjesecu,

– s navršenih 36 godina i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,19% po mjesecu,

– s navršenih 37 godina i 6 mjeseci i više mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu,

u 2021. godini:

– s navršene do 33 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu,

– s navršene 34 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,29% po mjesecu,

– s navršenih 35 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,24% po mjesecu,

– s navršenih 36 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,19% po mjesecu,

– s navršenih 37 godina i 9 mjeseci i više mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu,

u 2022. godini:

– s navršenih do 34 godine mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu,

– s navršenih 35 godina mirovinskog staža: 0,29% po mjesecu,

– s navršenih 36 godina mirovinskog staža: 0,24% po mjesecu,

– s navršenih 37 godina mirovinskog staža: 0,19% po mjesecu,

– s navršenih 38 godina i više mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu,

u 2023. godini:

– s navršenih do 34 godine i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu,

– s navršenih 35 godina i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,29% po mjesecu,

– s navršenih 36 godina i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,24% po mjesecu,

– s navršenih 37 godina i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,19% po mjesecu,

– s navršenih 38 godina i 3 mjeseca i više mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu,

u 2024. godini:

– s navršenih do 34 godine i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu,

– s navršenih 35 godina i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,29% po mjesecu,

– s navršenih 36 godina i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,24% po mjesecu,

– s navršenih 37 godina i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,19% po mjesecu,

– s navršenih 38 godina 6 mjeseci i više mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu,

u 2025. godini:

– s navršenih do 34 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu,

– s navršenih 35 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,29% po mjesecu,

– s navršenih 36 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,24% po mjesecu,

– s navršenih 37 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,19% po mjesecu,

– s navršenih 38 godina i 9 mjeseci i više mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu,

u 2026. godini:

– s navršenih do 35 godina mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu,

– s navršenih 36 godina mirovinskog staža: 0,29% po mjesecu,

– s navršenih 37 godina mirovinskog staža: 0,24% po mjesecu,

– s navršenih 38 godina mirovinskog staža: 0,19% po mjesecu,

– s navršenih 39 godina i više mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu,

u 2027. godini:

– s navršenih do 35 godina i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu,

– s navršenih 36 godina i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,29% po mjesecu,

– s navršenih 37 godina i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,24% po mjesecu,

– s navršenih 38 godina i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,19 po mjesecu,

– s navršenih 39 godina i 3 mjeseca i više mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu,

u 2028. godini:

– s navršenih do 35 godina i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu,

– s navršenih 36 godina i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,29% po mjesecu,

– s navršenih 37 godina i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,24% po mjesecu,

– s navršenih 38 godina i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,19% po mjesecu,

– s navršenih 39 godina i 6 mjeseci i više mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu,

u 2029. godini:

– s navršenih do 35 godina i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu,

– s navršenih 36 godina i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,29% po mjesecu,

– s navršenih 37 godina i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,24% po mjesecu,

– s navršenih 38 godina i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,19% po mjesecu,

– s navršenih 39 godina i 9 mjeseci i više mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu.

(2) U razdoblju od stupanja na snagu ovoga Zakona do 31. prosinca 2029. godine, iznimno od clanka 78. Zakona mirovinskom osiguranju (clanak 13. stavak 2. ovoga Zakona), osiguraniku ženi koja prvi put stjece pravo na mirovinu, polazni faktor za odredivanje starosne mirovine nakon navršene sta
rosne dobi iz clanka 26. ovoga Zakona, povecava se za postotak iz clanka 13. stavka 3. ovoga Zakona za svaki mjesec koji je protekao od navedene navršene starosne dobi do dana ostvarivanja prava, a najviše za pet godina.

| Broj posjeta: 1.064 |

Želite li komentirati? Objava: "Rodna jednakost u prijelaznom razdoblju"

Imate li komentar?