Referendum – nove upute!

Potpisne liste svaki dan pospremajte i čuvajte do kraja akcije. Svaki dan na potpisna mjesta potrebno je dodavati nove obrasce.

Sve potpisne liste koje prikupimo mi kao Stranka predati ćemo organizatorima (sindikatima) 24. lipnja u Zagrebu. Zato je bitno da sve potpisne liste budu u Zagrebu najkasnije 24. lipnja do 12 sati!

U nastavku još uputa.

Svim lokalnim medijima odmah pošaljite priopćenje o prikupljanju potpisa i obavijestite građane da na potpisno mjesto sa sobom ponesu JMBG jer je prema zakonu on potreban za pravovaljanost potpisa (a ne OIB).

Svaki dan najkasnije do 19 sati putem maila, sms-a ili telefonom predsjednik ogranka/povjerenik ili predsjednik podružnice/županijski povjerenik koji ima štand TAJNIKU stranke mora javiti broj prikupljenih potpisa na našem štandu toga dana.

Iako mnogima nije jasno zašto, umjesto JMBG-a NE smije se upisivati OIB. Tako je to utvrđeno zakonom o referendumu.

Isti birač ne može dva ili više puta potpisati zahtjev.

Cijela akcija vodi su na osnovu Ustava (čl 86.) Republike Hrvatske, potpuno je legalna i legitimna i nitko nikoga ne smije spriječavati niti sankcionirati zbog sudjelovanja u akciji.

IDEMO DO KRAJA!

| Broj posjeta: 1.403 |

Želite li komentirati? Objava: "Referendum – nove upute!"

Imate li komentar?