POČETAK ŠKOLE Pripazimo na najmlađe!

Prvi dan škole važan je događaj u životu svakog učenika, posebno prvoškolaca, a također i njegovih roditelja. Pozitivno doživljen prvi dan, pomaže stvaranju pozitivnih stavova prema stjecanju znanja i podržava zdravo odrastanje i razvoj.

Pozivamo policiju, gradske i općinske uprave, školske patrole i sve druge mjerodavne institucije da se aktivno uključe i osiguraju siguran put učenicima do škole, jer mnogi od njih prvi puta kreću na ovaj put, prelaze na mnogo mjesta ceste (preko obilježenih ili neobilježenih pješačkih prijelaza), upoznati su ili nisu upoznati sa prometnim propisima. Zato im mi odrasli s punom odgovornošću moramo pomoći u sigurnom putu do škole i kuće.

Hrvatski laburisti – Stranka rada zalaže se za siguran put do škole, za postavljanje ležećih policajaca, pješačkih semafora i općenito sve aktivnosti koje pridonose sigurnom putu djece, a posebno prvoškolaca koji su najugroženiji na tome putu.

Vrlo je važno da dijete od malih nogu zna sve što može o sigurnosti u prometu, to bi trebala biti jedna od važnijih stvari u roditeljskom odgoju djeteta.

| Broj posjeta: 553 |

Želite li komentirati? Objava: "POČETAK ŠKOLE Pripazimo na najmlađe!"

Imate li komentar?