Osnovani ogranci u Svetoj Nedjelji i Samoboru

Zagrebačka županija dobila je dva nova ogranka, grad Svetu Nedjelju i Samobor.

U Svetoj Nedjelji za predsjednika ogranka izabran je Ivan Zlatko Kovač, za tajnika Pero Višek i za članove Izvršnog odbora Jadranka Deriš, Krešimir Huzjan i Željko Ivanec.

U Samoboru za predsjednika ogranka izabran je Alan Jobst, za tajnika Sanjin Mrkić, a članovi Izvršnog odbora su: Gordana Ferizović, Saša Franjo i Zoran Držaić.

Želimo im puno uspjeha.

| Broj posjeta: 2.060 |

Želite li komentirati? Objava: "Osnovani ogranci u Svetoj Nedjelji i Samoboru"

Imate li komentar?