Osnovana podružnica Karlovačke županije

U Karlovcu je, dana 5. veljače u prostorijama MZ Banija, osnovana Podružnica Hrvatskih laburista – Stranke rada. Na osnivačkoj skupštini izabrani su: predsjednica Snježana Kirinić, tajnica Željka Kaurin, te članovi izvršnog odbora: Milan Žakula, Dražen Marić, Josip Kovačević, Darko Đerek, Josip Cindrić i Mile Grković. Karlovačka podružnica je ujedno i dvanaesta županijska organizacija laburista u Hrvatskoj.

Osnivanjem Podružnice Karlovac zaokružili smo godinu dana ustrajnog rada i velike aktivnosti, kako medijske tako i one koju smo odradili na ulici među građanima. Zahvaljujući svim aktivistima danas imamo Županijsku organizaciju od 5 ogranaka i uskoro u sklopu još dva ogranka koja su u osnivanju. Takav tempo rada nastavljamo i dalje, ustrajno, uporno, hrabro i u skladu s našim temeljnim vrijednostima rad, znanje, istina, poštenje i društvena pravednost.

Na Osnivačkoj skupštini kao gost prisustvovao je član Predsjedništva i saborski zastupnik Nikola Vuljanić.

— Snježana Kirinić

| Broj posjeta: 1.081 |

Želite li komentirati? Objava: "Osnovana podružnica Karlovačke županije"

Imate li komentar?