Okvir za izradu gospodarskog programa: Smanjiti PDV i pravedno raspodijeliti porezni teret

Nacionalno vijeće usvojilo i novi Etički kodeks

Godišnji rast BDP-a preko pet posto, rast zaposlenosti i izvoza, pravednija preraspodjela društvnog bogatstva i zaustavljanje privatizacije pod svaku cijenu – ključni su ciljevi Okvira za izradu programa razvoja hrvatskoga gospodarstva kojeg je članovima Nacionalnog vijeća Hrvatskih laburista – Stranke rada na sjednici u subotu 19. listopada 2013. godine predstavio predsjednik Dragutin Lesar.

Ističući kako nije riječ o zaključanom i betoniranom dokumentu nego podlozi za izradu sveobuhvatnog gospodarskog programa, Lesar je poručio je kako je riječ o potpuno drugačijem pristupu rješavanju gospodarskih pitanja od svih drugih političkih stranaka.

Okvir za izradu programa razvoja hrvatskoga gospodarstva (Preuzmite datoteku!)

Među glavnim potezima u području monetarne politike naveo je izmjenu Zakona o HNB-u kojom bi se središnjoj banci omogućio utjecaj na kretanje kamatnih stopa, kako bi one bile manje, posebice u gospodarstvu. Dodatnu funkciju HNB-a Lesar vidi i u otkupljivanju “projektnih” dionica od javnih poduzeća, što bi omogućilo financiranje infrastrukturnih projekata poput Pelješkog mosta ili željezničkih pruga uz kamatu od, primjerice, jedan posto, pri čemu bi izostao inflatorni učinak zato što bi po okončanju projekta HNB povukao novac s tržišta. Laburistički gospodarski program, napomenuo je, uključivao bi i ukidanje devizne klauzule, te protivljenje stvaranju bankarske unije unutar EU budući da je riječ o izuzetno riskantnom i opasnom rješenju za Hrvatsku. Također, u gospodarskom programu Stranke, dodao je, bit će posebno istaknut i stav kako Hrvatska u eurozonu treba ući što kasnije te da je taj proces nužno odgađati što je duže moguće.

Fokusirat ćemo se i na smanjenje porezne presije, te predložiti smanjivanje opće stope PDV-a s 25 na 24 posto, povećati porezni razred za primjenu porezne stope od 40 posto, te daljnu poreznu progresiju za plaće iznad 50 tisuća kuna bruto, koje bi se oporezivale s 45 umjesto dosadašnjih 40 posto, najavio je Lesar. Sličnu reformu laburisti predviđaju i u oporezivanju dobiti, kojom bi se, podjelom u četiri porezna razreda, pravednije raspodijelio porezni teret, jer bi se financijski sektor oporezivao više, dok bi manja poduzeća s manjim prihodima bila pod manjim opterećenjem.

Lesar je izrazio je protivljenje oporezivanju nekretnina i imovine, i općenito praksi aktualne vlasti da se porezni sustav mijenja praktički svakih šest mjeseci, što pojačava nesigurnost i nepovjerenje kod investitora. Kazao je i kako je nužno okrenuti se reindustrijalizaciji Hrvatske, te istaknuo kako ne očekuje veće investicije iz EU, jer su te zemlje već kupile naše banke, telekome, farmaceutsku industriju. Apelirao je stoga na orijentaciju prema tržištima Kine i Rusije, što zbog strukture našeg izvoza, što zbog činjenice da te dvije velesile traže polaznu točku za ulazak svojih investicija na tržište EU.

Predloženi Okvir Nacionalno vijeće jednoglasno je usvojilo, a većinom glasova i novi Etički kodeks (Preuzmite datoteku!).

Članove Nacionalnog vijeća predsjednik je izvijestio i o stajalištima Stranke u aktualnom procesu izmjena Ustava. Naveo je već poznata stajališta Hrvatskih laburista o potrebi promjene članka 87. Ustava kojim se regulira referendumska procedura, donošenja novog Zakona o referendumu, što je Sabor bio dužan učiniti još 2010. godine, izmjeni Ustavnog zakona o Ustavnom sudu kako bi to tijelo o ustavnosti referendumskog pitanja odlučivalo na početku, a ne na kraju referendumske procedure, te o nužnosti da saborski Odbor za Ustav donese odluku o građanskom referendumu inicijative U ime obitelji.

Za iduću sjednicu Nacionalnog vijeća najavljena je priprema dokumenata i rasprava o radničkim zadrugama i socijalnom poduzetništvu, na inicijativu Siniše Miličića i Nansi Tireli.

Na kraju, Nacionalno vijeće usvojilo je i Plan financiranja za 2013. godinu i I. rebalans plana financiranja za 2013 godinu (Preuzmite datoteku!).

Članovima Nacionalnog vijeća potvrđeno je kako je Državni ured za reviziju objavio Izvješće o obavljenoj reviziji za Hrvatske laburiste – Stranku rada za 2012. godinu iz kojeg je vidljivo da je Stranka, drugi puta za redom dobila bezuvjetno mišljenje. Postupci revizije obavljeni su u razdoblju od 6. lipnja do 26. kolovoza 2013. godine (Preuzmite datoteku!).

| Broj posjeta: 1.045 |

Želite li komentirati? Objava: "Okvir za izradu gospodarskog programa: Smanjiti PDV i pravedno raspodijeliti porezni teret"

Imate li komentar?