Ogranak u Zaboku

U Gradu Zaboku je 20. siječnja 2011. godine osnovan četvrti po redu ogranak za Krapinsko-zagorsku županiju. U tolerantnoj i radnoj atmosferi tajnim je glasanjem za predsjednika ogranka izabran Tomislav Konćevski, za tajnika Ognjen Latinović, dok su u Izvršni Odbor izabrani Ivetić Radoslav, Oremuš Ernest i Nenad Kralj.

| Broj posjeta: 810 |

Želite li komentirati? Objava: "Ogranak u Zaboku"

Imate li komentar?