Odluka o suspenziji Borisa Strujića, predsjednika ogranka Split

Hrvatski laburisti – Stranka rada
Zagreb, Ilica 108

U Zagrebu, 11. prosinca 2012.

Temeljem članka 25. st. 1. Statuta Stranke, donosim ODLUKU o suspenziji Borisa Strujića, predsjednika ogranka Split

Obrazloženje:

1. Boris Strujić je za predsjednika izabran na sastanku Izvršnog odbora održanog 17. veljače 2011. godine održanom u prostorijama PC “Koteks“ gdje je bilo prisutno četvero članova, a ne na Skupštini ogranka.

2. Na Izvanrednoj skupštini koja je održana 19. listopada 2011. godine nije stavio na dnevni red izbor predsjednika te nije potvrdio svoj izbor.

3. Boris Strujić je članovima Izvršnog odbora zatajio zaključak Predsjedništva sa 18. sjednice Predsjedništva u kojem je navedeno da u roku od 30 dana mora sazvati Izvanrednu izbornu skupštinu na kojoj bi se izvršio izbor predsjednika ogranka Split.

4. Dana 11. prosinca 2012. godine povjerenik za Splitsko-dalmatinsku županiju Jurica Marković izvijestio je predsjednika Stranke Dragutina Lesara o sastanku Izvršnog odbora ogranka Split na kojem je utvrđeno da Boris Strujić ne zna što je potrebno iznova birati na Izvanrednoj izbornoj skupštini, a s obzirom da je B. Strujić 24. listopada 2012. godine zatražio v.d. tajnicu Stranke da mu dostavi popis članova potreban za sazivanje Izvanredne izborne skupštine zbog izbora tajnika ogranka, u zaključku koji je jednoglasno izglasan na 18. sjednici Predsjedništva navedeno je da se ponovi izbor i za predsjednika ogranka. No Strujić se nije konzultirao ni sa v.d. tajnicom a niti sa predsjednikom Stranke do dana kada je povjerenik za Splitsko-dalmatinsku županiju inzistirao na sastanku Izvršnog odbora 10. prosinca 2012. godine da se započne postupak za sazivanje Izvanredne izborne skupštine na kojoj bi se birao novi kompletni Izvršni odbor, tajnik i predsjednik.

5. Prije sastanka Izvršnog odbora od 10. prosinca 2012. godine sa dijelom članova ogranka Split neprincipijelno lobira a to su potvrdili članovi Izvršnog odbora na navedenom sastanku.

Nakon uvida u predmet donio sam zaključak da je B. Strujić svojim djelovanjem naštetio ugledu Stranke, te je počinio povredu Etičkog kodeksa čl. 5. st. 1, točka c). i f) i čl. 5. st.5. točke a)., b)., c)., e). i f).

Sukladno tome Borisu Strujiću miruju sva članska prava i obveze do okončanja stegovnog postupka.

Slijedom članka 25. st.1. Statuta Hrvatskih laburista – Stranke rada, zahtjev za pokretanje stegovnog postupka, s pripadajućom dokumentacijom, uputio sam Sudu časti Stranke koji je nadležan za provođenje stegovnog postupka.

Predsjednik
Dragutin Lesar

Nastavno: >> Odluka o sazivanju Izvanredne skupštine ogranka Split

| Broj posjeta: 1.453 |

2 komentara u "Odluka o suspenziji Borisa Strujića, predsjednika ogranka Split"

  1. Ha, ha, ha,

  2. Neobično je da je Boris Strujić izabran 17.veljače 2011 godine,na nelegalan način i da je ta nelegalnost riješena tek 11.prosinca 2012 godine.
    Tko je odgovoran da se tako nešto tolerira skoro dvije godine ?

    Ivan Tomić

Imate li komentar?