O objavljenom rastu BDP-a u 3. kvartalu 2010.g.

U nastojanju Državnog zavoda za statistiku da daljnjim usklađivanjem sa standardima objavljivanja statističkih podataka u državama EU skrati razdoblje između prikupljanja i objavljivanja statističkih podataka, 26.11. 2010.g. Državni zavod za statistiku izdao je Priopćenje za javnost u povodu objave prve procjene tromjesečnog bruto domaćeg proizvoda za 3. tromjesečje 2010.g.

Prema izdanom priopćenju prve procjene pokazuju da je tromjesečni bruto domaći proizvod za 3. kvartal 2010.g. realno veći za 0,2% u odnosu na isto tromjesečje 2009.g.

Obzirom da se radi o prvoj procjeni DZS, u Priopćenju se navodi da procjenjeni podatak može doživjeti korekciju u standardnom priopćenju koje će biti objavljeno 31.12.2010.g.

Ukoliko se procijenjeni rast realizira u sada već proteklom 3. kvartalu, bit će to prvi pozitivan podatak o kretanju BDP-a nakon 6 uzastopno negativnih kvartala.

U Priopćenju nisu navedeni nikakvi podaci vezani uz procjenu pa se na bazi poslijednjih objavljenih makroekonomskih podataka ovaj procijenjeni marginalni rast može pripisati učešću stranih gostiju u realizaciji prihoda turističke sezone.

Analitičari PBZ smatraju da pad industrijske proizvodnje u IX mj. od 4,4% u odnosu na isti mj. 2009.g., ne ulijeva nadu da će se realizirani nivo BDP-a u 3. kvartalu nastaviti i u 4. Procijenjuju da će uslijediti novi pad na razini od oko 1% a pad gospodarskih aktivnosti na godišnjoj razini za 2010.g. i dalje procijenjuju na -1,5 %.

Marija Hećimović dipl.oec., stručna suradnica za ekonomsku analitiku

| Broj posjeta: 956 |

Želite li komentirati? Objava: "O objavljenom rastu BDP-a u 3. kvartalu 2010.g."

Imate li komentar?