Nezakonita rasprodaja obiteljskog srebra! (foto, video)

Zagreb, 25. srpnja 2012. — Hrvatski laburisti – Stranka rada na današnjoj konferenciji za medije upozorili su na nezakonitu prodaju državne imovine zbog nepostojanja državne Strategije upravljanja državnom imovinom i nepostojanja Plana upravljanja.

Zastupnica Nansi Tireli pojasnila je kako je ministarstvo financija raspisalo javni natječaj za savjetnika u procesu privatizacije Croatia osiguranja d.d. i Hrvatske poštanske banke. Time Vlada ostvaruje svoje želje, ali na nezakonit način i suprotno svojim obećanjima u predizbornoj kampanji da će se dolaskom Kukuriku vlade na vlast konačno vidjeti kako to izgleda legalno izvršavanje vlasti.

Zakonom o upravljanju državnom imovinom ustrojena je Agencija za upravljanje državnom imovinom (AUDIO) koja je sa radom započela 1.4.2011. godine i u ime Vlade državnom imovinom upravlja na temelju četiri načela: načela javnosti, predvidljivosti, učinkovitosti i odgovornosti. Na žalost Vlada ne poštuje nijedno načelo ovakvim svojim odlukama. Registar državne imovine nije javan, građani ne mogu vidjeti što je to naše vlasništvo i čime raspolažemo. Nije donesen ni jedan dokument o upravljanju državnom imovinom kojeg Zakon propisuje: Strategija upravljanja državnom imovinom, Plan upravljanja, ni Izvješće o provedbi Plana upravljanja.

Plan upravljanja donosi Vlada na prijedlog Agencije za razdoblje od godine dana, najkasnije do 31. listopada tekuće godine za sljedeću godinu. Agencija je dužna do 31. ožujka tekuće godine dostaviti Vladi Izvješće o provedbi plana upravljanja za proteklu godinu, a Izvješće Vlada dostavlja Hrvatskom saboru na usvajanje.

Na žalost Strategija nije donesena do današnjeg dana, pa se postavlja pitanje na temelju čega ministri Linić, koji je raspisao natječaje za savjetnike, i ministar Čačić, uz to i predsjednik Upravnog vijeća u AUDIO-u, rasprodaju državnu imovinu? Naravno, nije napravljen ni Plan aktivnosti jer se on radi na temelju Strategije! O Izvješću ne znamo što reći osim toga da ga Sabor nije ni vidio a kamoli usvojio. Državnom se imovinom upravlja učinkovito radi ostvarivanja gospodarskih, infrastrukturnih i drugih ciljeva određenih Strategijom i Planom upravljanja kao javnim interesom, a ne isključivo radi namicanja jednokratnih novčanih sredstava za punjenje proračunskih rupa.

Vlada si je uzela ovlast raditi s državnom imovinom što i kako hoće, a Saboru nametnula dužnost da dizanjem ruku svojih poslušnika amenuje prodaju bilo čega, u ovom slučaju CO-a i HPB-e.

Na kraju ako naši ministri i poruše cijeli ovaj Zakon i urade sve ovo što planiraju mimo njega CO-e ne mogu nikako prodati bez odobrenja i suglasnosti Sabora jer na snazi je, još od 1992. godine, Zakon o pretvorbi kapitala društava osiguranja i reosiguranja u RH, gdje u članku 9. piše: „Odluku o načinu privatizacije kapitala Republike Hrvatske u društvu donosi Sabor Republike Hrvatske na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.“.

Dakle, nema Registra državne imovine, nema Strategije upravljanja državnom imovinom, nema Plana aktivnosti, nema Izvješća ali ima želje da se radi što se hoće i kako se hoće i to samo da bi se jednokratnim krpanjem proračunske rupe sa oko 2 milijardi kuna opravdala nesposobnost punjenja Državnog proračuna pravim dugoročnim gospodarskim planovima i aktivnostima što se je planom 21 tako zdušno obećavalo. Ako sada, u ovim slučajevima padnemo na ispitu i dozvolimo da dvoje – troje ljudi ismijava i Zakone i sve nas zajedno i radi što ih je volja onda nam preostaje samo jedno: raspustiti Sabor, Vladu i Sudove – bespotrebni su!

Predsjednik Hrvatskih laburista, Dragutin Lesar govorio je o valutnoj klauzuli. Hrvatska udruga sindikata naime već je prije 16 mjeseci (u siječnju 2011. godine) uputila Ustavnom sudu Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 22. Zakona o obveznim odnosima. Spomenuti prijedlog se referira na deviznu klauzulu, a članak 22. omogućava vezanje obveza nastalih u stvarnosti u nacionalnoj valuti Republike Hrvatske na vrijednost neke druge valute ili cijene zlata. Obzirom da Ustavni sud već 16 mjeseci ne želi donijeti odluku na osnovi tog prijedloga, predsjednik Lesar u ime Hrvatskih laburista poslao je otvoreno pismo predsjednici Ustavnog suda gđi. Jasni Omejec. U tom pismu Lesar podsjeća da 223.000 građana ima blokirane račune u iznosu od 14 milijardi kuna (u prosjeku je to gotovo 63.000 kuna na svakog građanina), a ukupna zaduženost građana prelazi 128 milijardi kuna. U ovakvim okvirima zaduženosti to više nije samo ekonomski i monetarni problem nego je prije svega socijalni i društveni.

Predsjednika Hrvatskih laburista prije svega zanima zašto Ustavni sud o tako važnoj temi šuti 16 mjeseci, a kada je trebalo odbaciti više od 700.000 pravovaljanih potpisa koji su zahtijevali referendum o Zakonu o radu, trebalo mu je svega tri tjedna da donese odluku. Ne želeći ulaziti u to kakva će odluka Ustavnog suda biti, jer jedino Ustavni sud može donijeti pravovaljanu odluku i zato predsjednik Lesar pita predsjednicu Ustavnog suda da li to Ustavni sud osluškuje jedino mišljenje političke većine u Hrvatskoj ili donosi odluke sukladno svojim ovlastima.

Uz otvoreno pismo predsjednici Ustavnog suda, Hrvatski laburisti također su u saborsku proceduru uvrstili (sada po drugi puta) Prijedlog zakona o izmjeni zakona o obveznim odnosima, u kojemu se iz Zakona o obveznim odnosima briše članak 22. koji definira mogućnost stvaranja obveza u stranoj valuti. Odredba o valutnoj klauzuli nanijela je i još uvijek nanosi veliku štetu građanima Republike Hrvatske, koji su prisiljeni podizati i vraćati lihvarske i nepravedne kredite i koje takvi krediti izravno vode u dužničko ropstvo, a sve pod budnim okom i paskom države. Račun enormnih profita banaka primjenom ove odredbe plaća i hrvatsko gospodarstvo, osiromašeno velikim brojem krivih poteza, dok istovremeno ne odustaje od primjene štetnih zakonskih odredbi poput ove o valutnoj klauzuli, čiju amoralnost i samovoljnu zlouporabu od strane banaka više ne treba posebno isticati. Sve to u hrvatskoj stvarnosti dovelo je do toga da se prema podacima HNB-a za lipanj 2012. svako sedmo kućanstvo slama pod dugovima. Velik dio tih obitelji zacijelo je žrtva zlouporabe odredbe o valutnoj klauzuli od strane kreditnih institucija, a suprotno njezinoj svrsi i intenciji zakonodavca, pri čemu su grubo kršena osnovna načela obveznih odnosa – savjesno i pošteno postupanje ugovornih strana, načelo jednake vrijednosti činidaba kod sklapanja pravnog posla, te uređenje međusobnih odnosa koje se ne protivi moralu društva.

Prilozi:

>> Otvoreno pismo predsjednici Ustavnog suda
>> Zakon o upravljanju državnom imovinom

| Broj posjeta: 1.043 |

Želite li komentirati? Objava: "Nezakonita rasprodaja obiteljskog srebra! (foto, video)"

Imate li komentar?