Narušena trodioba vlasti

Članak 89. Zakona o lokalnim izborima i članak 9. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor narušava ustavno načelo trodiobe vlasti. Prije HDZ, a danas Kukuriku koalicija, ignoriraju načelo trodiobe vlasti umrežavajući izvršne i predstavničke funkcije u istim osobama, zato imamo i fenomen „vikend gradonačelnika“.

Hrvatski laburisti Ustavnom sudu >> predložili su hitno pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti (doc) članka 9. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor i članka 89. Zakona o lokalnim izborima s Ustavom Republike Hrvatske. Smatraju kako je neusklađenjem tih članaka s Ustavom RH narušeno ustavno načelo trodiobe vlasti: zakonodavne, izvršne i sudbene.

Neusklađenost odredbi zakona s Ustavom odnosi se na istovremeno obnašanje dužnosti općinskog načelnika/gradonačelnika i obnašanjem dužnosti saborskog zastupnika.

Nadalje, neusklađenost se odnosi i na istovremeno obnašanje dužnosti općinskog načelnika i gradonačelnika s obnašanjem dužnosti člana županijske skupštine, odnosno člana predstavničkog tijela područne (regionalne) samouprave.Time je grubo povrijeđeno ustavno načelo trodiobe vlasti.

Ustav Republike Hrvatske u članku 4. propisuje da je u Republici Hrvatskoj državna vlast ustrojena na načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu a ograničena je Ustavom zajamčenim pravom na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Načelo diobe vlasti uključuje oblike međusobne suradnje i uzajamne provjere nositelja vlasti propisane Ustavom i zakonom.

Općinski načelnici i gradonačelnici te njihovi zamjenici su čelnici izvršne vlasti koji, sukladno Zakonu o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, imaju pravo u isto vrijeme dok obnašaju funkciju izvršne vlasti, obnašati i funkciju zakonodavne vlasti što krši načelo trodiobe vlasti. Dodatno, nespojivost obnašanja navedenih dviju funkcija ogleda se i u činjenici da sukladno članku 83. Ustava, stavku 2. Hrvatski sabor, tj. zastupnici u Hrvatskom saboru donose i zakone (organske zakone) kojima se razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela te ustrojstvo i djelokrug lokalne i područne (regionalne) samouprave, a Sabor ih donosi većinom glasova svih zastupnika. Iz navedenog proizlazi izravni inkompatibilitet i neusklađenost s Ustavom jer čelnici izvršne vlasti, tj. općinski načelnici i gradonačelnici te njihovi zamjenici ukoliko istovremeno obnašaju i dužnost saborskog zastupnika odlučuju o zakonima koji reguliraju i njihov položaj, odnosno položaj, ustrojstvo i djelokrug lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Slijedom toga: članak 9. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor suprotan je članku 1. stavak 3., članku 4., članku 70. i članku 74. Ustava te ga je potrebno dopuniti kako bi bio u skladu s Ustavom, tj. kako bi se uveo institut nespojivosti istovremenog obnašanja dužnosti općinskog načelnika i gradonačelnika te njihovih zamjenika s istovremenim obnašanjem dužnosti zastupnika u Hrvatskom saboru.

Općinski načelnici i gradonačelnici te njihovi zamjenici su čelnici izvršne vlasti koji, sukladno Zakonu o lokalnim izborima, imaju pravo u isto vrijeme dok obnašaju funkciju izvršne vlasti, obnašati i funkciju zakonodavne vlasti što izravno krši načelo trodiobe vlasti.

Iz osporavanog članka 89. Zakona o lokalnim izborima ne proizlazi nespojivost istovremenog obnašanja dužnosti općinskog načelnika i gradonačelnika te njihovih zamjenika i obnašanja dužnosti člana predstavničkog tijela područne (regionalne) samoupravi, tj. općinski načelnici i gradonačelnici i njihovi zamjenici imaju pravo u isto vrijeme obnašati dužnost člana predstavničkog tijela područne (regionalne) samouprave i čelnika izvršne vlasti, tj. općinskog načelnika ili gradonačelnika i njihovog zamjenika. Iz istog članka ne proizlazi ni nespojivost dužnosti istovremenog obnašanja dužnosti župana i njegovih zamjenika i obnašanja dužnosti člana predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, pa tako župani i njihovi zamjenici mogu istovremeno biti članovi općinskih i gradskih vijeća. Oba rješenja smatramo nespojivim dužnostima, protivnim odredbama Ustava.

S obzirom da se približava održavanje redovnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane, smatramo da je potrebno pokrenuti postupak ocjene suglasnosti gore navedenih odredbi s Ustavom i zakonom posebice s obzirom na činjenicu da postojeći sustav stvara dobru podlogu za ugrožavanje naravi mandata zastupnika koji trebaju predstavljati cijeli narod i građane, a ne partikularne interese čelnika izvršne vlasti što može dovesti do klijentelizma i korupcije.

| Broj posjeta: 1.106 |

Želite li komentirati? Objava: "Narušena trodioba vlasti"

Imate li komentar?