Laburisti traže da Vlada izvijesti o učincima sanacije bolnica (video)

ZAGREB, 21. listopada (Hina) – Hrvatski laburisti zatražiili su danas od Sabora da Vladu zaduži da najkasnije u roku od 60 dana podnese izvješće o financijskim, organizacijskim i kadrovskim učincima provedbe Zakona o sanaciji javnih ustanova i njegovim učincima na dostupnost i kvalitetu zdravstvenih usluga u Hrvatskoj.

Dragutin Lesar je na konferenciji za novinare podsjetio kako je taj zakon na snagu stupio 1. siječnja 2013., ali da lani u proračunu nije bio osiguran novac za sanaciju bolnica.

Umjesto toga, kaže, država je oduzela županijama upravljačka prava nad bolnicama, postavila svoje sanacijske upravitelje i tek u 2014. kroz proračun osigurala 3,2 milijarde kuna za sanaciju.

“Unatoč tom iznosu, i dalje ostaje 600 milijuna kuna duga iz 2013. te novi dugovi stvoreni u 2014. od 1,5 milijarde kuna, što znači da ćemo 2015. dočekati sa 2,1 milijarde kuna gubitaka”, tvrdi Lesar, koji zbog toga traži analizu uspješnosti primjene Zakona o sanaciji javnih ustanova.

Pozdravlja odluku o izdvajanju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) iz državne riznice jer smatra da nikada nije ni trebao u riznici.

“Poludobra vijest je, zbog problema koji postoji već 15 godina, a to je da država ne ispunjava svoje obaveze, odnosno ne uplaćuje HZZO-u osam vrsti doprinosa koje bi trebala. Tako Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) ne uplaćuje doprinose za nezaposlene, Ministarstvo pravosuđa ne uplaćuje doprinose za osobe kojima je oduzeta sloboda, kao ni država za zdravstveno osiguranje svih onih kategorija koje je uzela pod posebnu skrb”, tumači Lesar.

Tvrdi i da je iz državnog proračuna samo u jednoj godini HZZO-u isplaćeno 2,059 milijardi kuna manje nego što je planirano. Podsjetio je da je država od 1994. godine za sanaciju zdravstva izdvojila 14,5 milijardi kuna, što je, tumači, novac koji u tom razdoblju nije uplaćivan HZZO-u na račun doprinosa.

“Dakle, uzrok za pomanjkanje novca u zdravstvu dijelom leži upravo u tome što država nije ispunila svoje obveze. HZZO sada treba provesti kategorizaciju bolnica te uvesti plaćanje po usluzi i tek tada će se jasno vidjeti tko eventualno generira gubitke”, kazao je Lesar.

Uvjeren je da takve manipulacije više neće biti moguće, kad HZZO bude izdvojen iz državne riznice.

“Manipulacije će biti moguće, ali će ostajati jasan trag neplaćanja, pa će biti utuživo. Ove 2,059 milijarde kuna koje nije platila na račun doprinosa je država u biti ukrala, okrivila županije za gubitke pa se kao dobra majka javila da spasi zdravstvo”, zaključio je Lesar.

Uvjeren je da izdvajanje HZZO-a iz riznice neće umanjiti prava osiguranika i kvalitetu zdravstvene usluge. (Hina)

Dragutin LesarJavno zdravstvo – posljednja linija obrane socijalne države

Zašto je javni zdravstveni sustav pred kolapsom? Zato jer država ne izvršava svoje obveze prema HZZO-u u visi od 2 milijarde kuna! I tako godinama.

U političkom i javnom govoru često se govori o dugu zdravstva, o dugu zdravstvenih ustanova, no mi u Laburistima kontinuirano upozoravamo da je to krivo i da se ne radi o dugovima koje je generirao zdravstveni sustav već dugove stvara sustav financiranja zdravstva!

Postojeći model financiranja svake godine generira ogromne dugove i od 1994. godina na ovamo, oko 17 milijardi kuna utrošeno je za sanaciju zdravstva, a zapravo se krpao pokvareni i nakaradni sustav financiranja zdravstva!

Da je problem u sustavu financiranja, a ne o dugu zdravstva dokazat ćemo brojkama koje se temelje na podacima za 2014. godinu.

Prihodi obveznog zdravstvenog osiguranja na osnovu zakona u 2014. godini iznose 21.017.332.000,00 kn. Tim bi iznosom bez problema mogli financirati zakonske obveze prema osiguranicima. Međutim, gdje počinje problem? Obzirom da je HZZO unutar državne riznice, oni koji gospodare državnom riznicom u mogućnosti su neke od ovih obaveza prema HZZO-u ne izvršavati, tj. ne doznačuju određena sredstva. Tako primjerice za 2014. godinu država nije doznačila i ne doznačuje više od 2 milijarde kuna, točnije 2.059.500.000,00 kn!

U posljednjih dvadeset godina, ustaljena je praksa da se na godišnjoj razini između 2 do 2,5 milijarde kuna ne izvršavaju obveze države prema zdravstvenom sustavu. Upravo se zbog toga generiraju dugovi, a kada oni postanu toliko visoki da veledrogerije prestaju s isporukom lijekova, kada bolnice više ne mogu plaćati struju, vodu, plin, nabavljati lijekove i hranu, tada tobože saniramo gubitke zdravstvenog sustava. Međutim, mi zapravo ne saniramo zdravstveni sustav već popravljamo, odnosno krpamo rupe u neizvršavanju obaveza države prema javnom zdravstvenom osiguranju.

Jedna od velikih vrednota Hrvatske je što smo zadržali i još uvijek imamo javno zdravstveno osiguranje i javni zdravstveni sustav. Kada se to uruši, Hrvatska više neće biti socijalna država.

| Broj posjeta: 579 |

Želite li komentirati? Objava: "Laburisti traže da Vlada izvijesti o učincima sanacije bolnica (video)"

Imate li komentar?