Laburisti predstavili program zdravstva stranke

Koalicija udruga u zdravstvu (KUZ), s preko 200 udruga u članstvu kao krovna organizacija pacijenata organizirala je javnu tribinu 10. studenog 2011., u 11:00 sati, u Centru za ljudska prava. Tema javne tribine je bilo predstavljanje zdravstvenih programa/politika stranke.

Iako je poziv bio upućen svim parlamentarnim strankama, u javnoj tribini su sudjelovali predstavnik Kukuriku koalicije, prof.dr. Rajko Ostojić, predstavnik HSP-a Antun Kljenak i jake snage laburista, dr. Dragan Maloševac i dr. Stipe Drmić te brojni pripadnici medija i novinara specijaliziranih za praćenje zdravstva, nevladine udruge, zatim predstavnici farmaceutske industrije te brojni građani.

Predstavljeni su stranački programi stranaka. Laburisti su u svojoj prezentaciji istaknuli nedostatke postojećeg zdravstvenog sustava, potrebne mjere koje su potrebne kako bi zdravstveni sustav bolje funkcionirao te su ukazali na potrebu jasnog razdvajanja javnog od privatnog zdravstva i transparentnog sustava financiranja te potrebi izdvajanja HZZO-a iz zajedničke riznice i njegovu restrukturaciju.

Ukazali su na potrebu obnove zdravstva s naglaskom na preventivu i vraćanje uloge Domova zdravlja koji su godinama uništavani od strane vladajućih. Među prisutnim predstavnicima parlamentarnih stranaka istaknuta je potreba stvaranja konsenzusa za zdravstvo preko kojeg bi naši građani dobili sveobuhvatnu, kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu skrb. — Stipe Drmić, dr.med.

| Broj posjeta: 1.846 |

2 komentara u "Laburisti predstavili program zdravstva stranke"

  1. Bio sam na ovoj javnoj tribini. Laburisti su me iznenadili svojim idejama i razmišljanjima. Vrlo odgovoran i zreo nastup kolega Drmića i Maloševca. Laburisti imate moj glas.

    Liječnik obiteljske medicine iz Zagreba.

  2. Mnogi nemaju hrabrosti govoriti o zdravstvu. Od 63 stranke koje izlaze na izbore na tribini su bile samo tri, a među njima i laburisti!
    Samo tako, hrabro naprijed laburisti!

Imate li komentar?