Laburisti podnijeli račun i predstavili svoju pjesmu

Kraj veljače vrijeme je podnošenja završnih računa za proteklu godinu.
Tako su članovi Nacionalnog vijeća Stranke na 9. sjednici održanoj 23. veljače prihvatili Završni račun prihoda i rashoda za 2012. godinu. Prihodi u iznosu od 2.099.670,00 kuna i rashodi od 1.505.886,00 kuna rezultirali su ostvarenim viškom prihoda od 593.784,00 kune. Sa ostvarenim prihodom i prenesenim viškom prihoda od 686.983,00 iz 2011. kune godinu je Stranka završila sa pozitivnim saldom od 1.280.767,00 kuna koji će se najvećim djelom utrošiti za financiranje ovogodišnjih izbornih aktivnosti.

Da se Proračunom raspolagalo racionalno, štedljivo i namjenski pokazuje i Izvješće Nadzornog odbora. Predsjedavajuća Odbora istaknula je da su iskazani podaci u financijskim izvješćima prikazani objektivno i istinito uzancama računovodstveno-financijskog standarda, a da su se sredstva trošila temeljem Statuta i Financijskog plana te je Završni račun prihoda i rashoda za 2012. godinu usvojen jednoglasno.

Predsjednik Dragutin Lesar upoznao je članove Vijeća sa kandidaturama za župane, gradonačelnike, načelnike i njihove zamjenike, kao i sa listama za predstavnička tijela.
Sa jučerašnjim danom odobreno je 6 kandidatura za župana i zamjenike, te kandidatura za gradonačelnika Zagreba. Laburisti će svoje kandidate za gradonačelnika imati još u 19 gradova, a kandidata za načelnika u 13 općina. Odobrena je i kandidatura za zamjenicu župana iz redova talijanske nacionalne manjine u Istarskoj županiji. Od 100 kandidata za izvršnu vlast 31% čine žene.

Što se pak tiče listi za predstavnička tijela participiramo sa 133 listi u 19 županija i Gradu Zagrebu, 70 gradova i 43 općine. Tih 133 listi čini 2746 laburista, od čega žene čine 42,39%.

Na prvom mjestu nalaze se žene na 18 listi, na drugom 42, na trećem 34, na četvrtom 45, a na petom mjestu njih 57. Izneseni podaci o zastupljenosti žena na listama pokazuju da se poštivala odluka Nacionalnog vijeća gdje god je to bilo moguće s obzirom na rodnu strukturu članova ogranaka i podružnica. Tako zbirno, udio žena veći od 40% u županijama iznosi 84,21%, u gradovima 78,77%, a u općinama 72,10%, što su zadovoljavajući pokazatelji s obzirom da 27. veljače 2013. Stranka slavi tek svoj treći rođendan.

Članovi Nacionalnog vijeća donijeli su još dvije Odluke. Prva se odnosi na to da će Hrvatski laburisti – Stranka rada sudjelovati sa svojom listom na izborima za članove Europskog parlamenta iz Republike Hrvatske, a Predsjedništvo se zadužuje da pripremi prijedlog liste za predmetne izbore i druge odluke za provedbu izbora do slijedeće sjednice Nacionalnog vijeća u ožujku.

Drugom je Odlukom usvojena službena pjesma Stranke za koju je tekst i glazbu napisao Zrinko Tutić, a aranžman potpisuje Tihomir Preradović. Tako su Laburisti prva politička stranka u Hrvatskoj koja ima pjesmu sa vlastitim autorskim pravima. (Nansi Tireli)

Pjesmu možete preslušati i preuzeti ovdje.

| Broj posjeta: 1.681 |

1 komentar u "Laburisti podnijeli račun i predstavili svoju pjesmu"

  1. Bravo [b]l[/b]aburisti, pjesma je odlična i cool
    Uspješan i ugodan rad vam želim, sretno !!! 😉

Imate li komentar?