Laburisti interpelacijom traže informacije o TTIP-u

ZAGREB, 27. svibnja 2015. (Hina) – Hrvatski laburisti u saborsku su proceduru uputili Interpelaciju o radu Vlade, od koje traže informacije o stavu Hrvatske u pregovorima o transatlantskom trgovinskom i investicijskom sporazumu (TTIP) te izradu studije o utjecaju tog sporazuma na gospodarstvo, socijalna i radna prava, a Saboru predlažu da zauzme stav da je riječ o ugovoru koji zahtijeva ratifikaciju u parlamentima svih 28 članica EU.

Interpelaciju su predstavili u srijedu na konferenciji za novinare u Saboru na kojoj je Dragutin Lesar upozorio kako kako se o TTIP-u već dulje vrijeme raspravlja u EU i SAD-u, ali da se o samom sadržaju pregovora vrlo malo zna.

“Pregovori su proglašeni najvećom tajnom, a informacije koje se pojavljuju u javnosti najčešće prati riječ ‘navodno'”, ustvrdio je Lesar.

Naglasio je da Vlada do sada Saboru i javnosti nije podastrla ni jednu informaciju o smjernicama koje je imala pravo dati pregovaračkom timu Europske komisije, a Sabor se, kaže, za razliku od drugih parlamenata u EU, pravi Englezom i nije pokazao interes i želju da se o tome raspravlja.

Laburisti upozoravaju kako Vlada nije počela ni pripreme za izradu studije utjecaja TTIP-a na hrvatsko gospodarstvo, od koje očekuju odgovore kako će TTIP utjecati na gospodarstvo te radna i socijalna prava u Hrvatskoj.

Nansi Tireli odbija tumačenje da će Hrvatska od TTIP-a imati koristi kroz mogućnost izvoza na američko tržište.

“Garantira se veći izvoz, no nitko ne priča o tome kakav će biti uvoz. Ispada da zagovaramo TTIP i izvoz, a zanemarujemo uvoz iz SAD-a”, kazala je Tireli.

Iako je TTIP u načelu ugovor o trgovini, Laburisti upozoravaju da se pregovara i o radničkim pravima. “S obzirom da je već rečeno da se neće umanjivati radnička prava, zašto su ona uopće predmet pregovora”, upitao je Zlatko Tušak.

Podsjetio je da su radnička prava u SAD-u značajno ispod prava u zemljama EU-a. “U SAD-u nema plaćenog bolovanja, nema plaćenog porodiljnog dopusta, nema plaćenog dopusta za skrb o djeci, u privatnim tvrtkama zakonom nije propisano pravo na godišnji odmor. U javnosti se stalno govori kako je rad preskup, pa iz toga možemo izvući zaključak da će kroz TTIP biti otvoreno pitanje umanjenja radničkih prava”, uvjeren je Tušak.

Laburisti u interpelaciji Saboru predlažu donošenje zaključaka kojima bi se Vladu obvezalo da u roku od 30 dana Saboru podnese cjelovito izvješće o aktualnom statusu pregovora o TTIP-u, koje će uključiti prikaz svih dosad definiranih stajališta Vlade.

“Nudimo da Sabor zauzme stajalište da se radi o mješovitom ugovoru, mješovitoj nadležnosti i da je potrebna ratifikacija tog ugovora u svim članicama EU-a prije njegovog stupanja na snagu. Zadužujemo Vladu da u svim tijelima Europske unije traži skidanje oznaka tajnosti ispregovaranog sadržaja, jer je nevjerojatno prihvatiti tezu EU-a da pregovore vode u ime građana Unije. Tražimo da u roku od četiri mjeseca Vlada napravi nezavisnu studiju utjecaja TTIP-a na hrvatsko gospodarstvo i društvo te da Sabor preuzme izvršavanje poslova Hrvatske u vezi TTIP-a, a ne da je to u isključivoj nadležnosti Odbora za europske poslove’, pobrojao je Lesar.

Nakon podnošenja interpelacije, predsjednik Sabora Josip Leko po Poslovniku ima 15 dana da tekst dostavi Vladi, a ona ima dodatnih 15 dana da se o interpelaciji očituje.

Lesar je kazao kako se nada da će se o interpelaciji raspravljati prije ljetne stanke.

| Broj posjeta: 322 |

Želite li komentirati? Objava: "Laburisti interpelacijom traže informacije o TTIP-u"

Imate li komentar?