Laburisti dobili bezuvjetno mišljenje Državne revizije za poslovanje u 2012. godini

U Hrvatski sabor pristiglo je Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2012. godinu. Za svoje poslovanje u toj godini Hrvatski laburisti – Stranka rada od Državne revizije dobili su bezuvjetno mišljenje, bez bilo kakve primjedbe na poslovanje stranke.

| Broj posjeta: 713 |

Želite li komentirati? Objava: "Laburisti dobili bezuvjetno mišljenje Državne revizije za poslovanje u 2012. godini"

Imate li komentar?