Kod laburista sve čisto – potvrdila državna revizija!

Sve u svemu, pokazali smo da znamo organizirati stranku i voditi ju u skladu sa zakonskim propisima i svojim aktima, kao što ćemo znati i voditi Hrvatsku kad za to dođe vrijeme. U skladu sa zakonima, Ustavom i na dobrobit njenih građana

Od 9. srpnja do 20. listopada ove godine u stranci su boravili i dokumente stranke pregledavali državni revizori. To je uobičajen postupak, ništa zločesto. Političke stranke, naime, koriste u svom poslovanju dobrim dijelom javni, državni novac (kao i novac svojih članova i simpatizera, koji je također javni novac po definiciji) i državna revizija pregledava poslovanje kako bi ustanovila koristi li se novac u skladu sa zakonskim propisima i internim propisima ustanove, tvrtke, a u ovom slučaju političke stranke.

Revizija pregledava sveukupno poslovanje – od postojanja i sadržaja akata koje stranka mora imati (što uključuje i planove rada, financijske planove i slične planske dokumente, na samo statut i različite pravilnike), do sadržaja odluka o trošenju sredstava i, na kraju, ali ne manje važno, dokumentaciju za svaku kunu koja je u stranku ušla i iz nje izišla. Državna revizija ne kontrolira crne vreće jer njih u dokumentima nigdje nema, a kako ih kod laburista ni u stvarnosti nema, kontrolu crnih vreća i raznih torba preporučujemon u nekim drugim strankama.

Na kraju pregleda, Državna revizija sastavlja izvješće. U njemu piše što su sve gledali, što su našli, što vanja, a što eventualno nije kako bi trebalo biti. Izvješće završava mišljenjem i u njemu se revizija očituje na jedan od tri moguća načina:

a) Negativno, ako uoči krupne pogreške u radu, nedostatak ključnih dokumenata, nezakonitosti u raspolaganju novcem i slično. Negativni nalaz, ako se radi o kršenju zakona, preuzima Državno odvjetništvo.

b) Uvjetno, ako postoje pogreške, ali takve koje se mogu (i trebaju) ispraviti. U tom slučaju Državna revizija daje nalog i rokove do kojih pogreške treba ispraviti. Tu se uglavnom radi o knjigovodstvenim pogreškama ili nespretnostima u odlukama o radu i trošenju novca. Uvjetno mišljenje upućuje se organima institucije (stranke) koja se pregledava, oni ga usvajaju i preuzimaju obvezu ispravljanja pogrešaka. Moguće je, naravno, da takvo izvješće ne usvoje i da se žale. Takav postupak se ne preporučuje.

c) Bezuvjetno, odnosno pozitivno, kad je sve u globalu i u najvećem dijelu detalja sasvim u redu. Revizija ne izriče pohvale, to joj nije ni posao, pa i kod pozitivnih mišljenja skreće pažnju na sitnije nedostatke koje je našla. Hvaliti se možete sami.

Hrvatski laburisti – Stranka rada dobili su za poslovanje u 2011. godini pozitivno mišljenje. Tijekom pregleda revizija je uočila neke sitnije nepravilnosti (koje smo odmah popravili), a koje su bile rezultat neiskustva i omaški. Preporučili su nam kako da takve pogreške ubuduće izbjegnemo i na tome smo im zahvalni. Konačno, to i jest najvažniji posao revizije.

Sve u svemu, pokazali smo da znamo organizirati stranku i voditi ju u skladu sa zakonskim propisima i svojim aktima, kao što ćemo znati i voditi Hrvatsku kad za to dođe vrijeme. U skladu sa zakonima, Ustavom i na dobrobit njenih građana.

Nalaz revizije pročitajte ovdje: >> https://www.laburisti.com/modules/news/article.php?storyid=1572

Nikola Vuljanić

| Broj posjeta: 849 |

Želite li komentirati? Objava: "Kod laburista sve čisto – potvrdila državna revizija!"

Imate li komentar?