JESTE LI ZNALI Kako su Laburisti u nepunih 5 godina postali najbolja oporba u povijesti hrvatskoga parlamentarizma?

Za Laburiste ste sigurno čuli barem jednom. Politička stranka koju je 2009. godine idejno osmislio Dragutin Lesar osnovana je 2010. godine da bi već 2011. postigla parlamentarni status, a samo 5 godina kasnije postala i najplodonosnija oporbena stranka, iako u prvom mandatu samo s šestero zastupnika, a u drugom, onom sramotnom, s troje zastupnika. Uz parlamentarni status, Laburisti obnašaju vlast u dvije općine, Križ u Zagrebačkoj i Veliko Trgovišće u Krapinsko-zagorskoj županiji. Iako to u medijima nećete pročitati, te su dvije općine daleko iznad prosjeka Hrvatske. Da, znamo, nemaju načelnike cirkusante te o njima ne pišu. Kako bilo, naši su vijećnici važni društveno-politički čimbenici i u više desetaka općina, gradova i županija diljem Hrvatske. Stoga smo zavirili u arhivu i za vas izdvojili što smo to radili proteklih pet godina u Saboru, a na vama je da donesete zaključak jesmo li najbolja oporba u povijesti hrvatskoga parlamentarizma.

Mandat 2011. do 2015. (7. saziv Sabora)

Na parlamentarne izbore održane krajem 2011. godine Laburisti su izašli samostalno i osvojili su 6 saborskih mandata. U saboru smo bili oporba vladajućoj Kukuriku koaliciji.

Program 10 TOČAKA predstavljao je temelj predizbornog programa Laburista na parlamentarnim izborima 2011. godine. U nastavku svake točke je i primjer zakonodavne i političke aktivnosti koju su laburisti poduzeli kako bi ostvarili svoj izborni program.

1. NEPOSREDNA DEMOKRACIJA

Prijedlog odluke o pristupanju promjenama Ustava RH – Predlažemo da se broj potpisa za raspisivanje građanskog referenduma smanji s 10% birača (oko 450.000) na 200.000. Na inzistiranje laburista održana je tematska sjednica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Građanske udruge podupiru prijedlog laburista. Vladajući ga odbijaju, iako su 2010. godine predlagali istu stvar.

2. ZABRANA PRIVATIZACIJE DRUŠTVENOG BOGATSTVA

Prijedlog Zaključaka o upravljanju državnom imovinom – zaključcima se obvezuje Vlada da izradi cjeloviti popis državne imovine, donese Strategiju upravljanja državnom imovinom (kasnila je 2 godine) i Plan upravljanja državnom imovinom.

Prijedlog zaključaka o ograničenju korištenja sredstva u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i lokalnu, odnosno područnu/regionalnu samoupravu i javnim ustanovama – zabranjuje se pravnim osobama u vlasništvu RH koje se financiraju iz proračuna, ta sredstva donirati za potrebe raznih sportskih klubova, umjetničkih društava i sl. jer je to javni novac. Udruge građana imaju svoju stavku u državnom i lokalnim proračunima.

3. POLITIČKA ODGOVORNOST I KODEKS PONAŠANJA POLITIČARA

Još u 6. sazivu (kada je Dragutin Lesar predstavljao Laburiste) – Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor; Prijedlog zakona o Vladi RH i Prijedlog zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – predlaže se prestanak mandata po sili zakona ako se dokaže sukob interesa kod zastupnika, a taj sukob ne bude otklonjen u zakonskom roku.

Prijedlog za ocjenu ustavnosti zakona s Ustavom – smatramo da općinski načelnici i gradonačelnici i njihovi zamjenici (izvršna vlast) nemaju pravo u isto vrijeme obnašati dužnost saborskog zastupnika, odnosno vijećnika u predstavničkom tijelu lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnika izvršne vlasti, to smatramo nespojivim dužnostima protivnima odredbama Ustava.

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika – smanjiti plaće državnih dužnosnika za 21% zbog preuzimanja političke odgovornosti svih državnih dužnosnika za neuspjeh gospodarskih mjera.

4. PRAVEDAN IZBORNI SUSTAV

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor – predlaže se uvođenje preferencijalnog glasanja za zastupnike u Hrvatski sabor, zabrana istovremenog obnašanja dužnosti gradonačelnika ili načelnika i saborskog zastupnika i dr.

Prijedlog zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor – predlaže se 6 umjesto dosadašnjih 10 izbornih jedinica, sukladno mišljenju Ustavnog suda, kako bi svi glasovi imali jednaku težinu.

Prijedlog zakona o izmjeni zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe – količinu sredstava koje se dodjeljuje političkim strankama iz proračuna staviti u zavisnost od prihoda a ne rashoda državnog proračuna.

Prijedlog zakona o dopuni Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – poslodavac treba omogućiti izabranim lokalnim dužnosnicima sudjelovanje u radu predstavničkih tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Amandmani na Zakon o popisu birača i Zakon o lokalnim izborima (prihvaćeni) – obvezuje se javna internetska objava rezultata izbora na web stranicama Županijskih izbornih povjerenstava, u drugi krug izbora kandidati se ne izvlače kockom nego ravnopravno sudjeluju svi koji imaju jednak broj glasova.

5. SAMOODRŽIVA LOKALNA I REGIONALNA SAMOUPRAVA

U planu za 2015: predstavljanje modela regionalnog preustroja Republike Hrvatske i principa funkcioniranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

6. MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Sva mirovinska primanja koja nisu rezultat uplata u mirovinski fond planiramo izdvojiti iz sustava mirovina i prenijeti u obveze općeg proračuna. Protivimo se bilo kojem načinu smanjivanja doprinosa za mirovinsko (i zdravstveno) osiguranje, jer se time narušava sustav generacijske solidarnosti i dovodi u pitanje status prosječnih umirovljenika. Želimo prosječnu starosnu mirovinu podignuti na razinu 50% prosječne plaće.

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika – mirovina predsjednika Republike (kao i zastupnika u saboru) mora se obračunavati po općim a ne posebnim propisima (povlaštena mirovina).

II mirovinski stup – pokretanje javne rasprave da II. stup postane dobrovoljni a ne obavezni Doprinosi za zdravstveno osiguranje – upozoravali da će smanjenje zdravstvenog sustava s 15% na 13% rezultirati kolapsom zdravstvenog sustava. Nakon godine i pol, Vlada je priznala grešku i vratila doprinos na 15%.

Amandman za Zakon o sanaciji javnih ustanova – otpis dugova bolnicama – sanacijski upravitelj smije odlučivati o svemu osim o pripajanju i ukidanju bolnica i odjela, to pravo ostaje osnivaču (odbijen). Primjer iz prakse – Masterplanom bolnica ukida se 30% bolničkih kreveta.

7. JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO, KONCESIJE

Javno-privatnim partnerstvom ne mogu se graditi školski i zdravstveni objekti, jer za to sasvim sigurno nema opravdanog razloga, a ni na koji način ne može biti isplativo. Cijeli model JPP-a treba podvrgnuti ozbiljnoj analizi isplativosti. Koncesije se mogu odobravati samo za objekte koje je koncesionar spreman izgraditi, a ne na postojeće objekte (kroz saborske rasprave.)

8. JAVNA UPRAVA I NJENA FUNKCIONALNOST

U planu za 2015: predstavljanje modela za reformu i funkcioniranje javne uprave.

9. ZAŠTITA RADNIČKIH PRAVA

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o minimalnoj plaći – minimalnu plaću postepeno podići na 50% prosječne

Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Kaznenog zakona – kaznena odgovornost za poslodavca koji radniku odbije izdati potvrdu o neisplati plaće

Prijedlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dohodak – u slučaju isplate više zaostalih plaća, spriječiti da se odjednom oporezuje cjelokupni isplaćeni iznos (po najvišoj poreznoj stopi)

Prijedlog zaključaka o stečaju – prvi smo prikupili i objedinili podatke o svim stečajnim postupcima koji su se početkom 2012. vodili u RH, sa svim potraživanjima vjerovnika i nenaplaćenim potraživanjima radnika, i upozorili na dugotrajnost i neučinkovitost postojećeg uređenja.

Prijedlog zakona o dopuni Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti – pokušali ispraviti nepravdu kada su žene ostale bez naknade za vrijeme nezaposlenosti, zbog neusklađenosti ovog Zakona i Zakona o mirovinskom osiguranju.

36 amandmana na konačni prijedlog novog Zakona o radu

10. POREZI I IMOVINA

Prijedlog zakona o dopuni Zakona o poreznoj upravi Prijedlog zakona o dopunama Općeg poreznog zakona (2012) – predlažemo da se propiše obveza Porezne uprave da utvrdi imovinu poreznih obveznika za koju se ne može dokazati podrijetlo, takva imovina da se oduzme, a porezni obveznici kazneno odgovaraju

Prijedlog zakona o dopuni Općeg poreznog zakona (2014) – predlažemo javnu objavu iznosa dugovanja koje je država otpisala pojedinim poreznim dužnicima u postupku predstečajnih nagodbi.

Amandmani na Prijedlog zakona o Poreznoj upravi – predložili da svi djelatnici Porezne uprave prije stupanja na dužnost moraju predati svoje imovinske kartice da se može usporediti njihova imovina prije i nakon rada u Poreznoj upravi (prihvaćeno).

Amandmani na Prijedlog zakona o PDV-u – tražimo da se PDV na isporuku plina i struje za kućanstva ne povećava 6 mjeseci prije nego nas na to obvezuju Uredbe EU

Amandmani na Prijedlog zakona o porezu na dobit – predlaže se progresivno oporezivanje dobiti

Amandmani na Prijedlog zakona o porezu na dohodak – predlaže se visinu osnovnog osobnog odbitka izjednačiti s visinom minimalne plaće u RH

Amandmani na Prijedlog zakona o inspekcijama u gospodarstvu – predlaže se veća neovisnost inspektora i transparentnije obavljanje inspekcijskog nadzora.

OSTALI ZAKONSKI PRIJEDLOZI I INICIJATIVE:

Interpelacija o radu Vlade u vezi s njenom ulogom u pregovorima EU i SAD-a o TTIP-u Prijedlog zakona o javnoj uporabi hrvatskog jezika – propisuje se obveza uporabe hrvatskog jezika u javnoj i službenoj uporabi (sredstva priopćavanja, natječaji za posao i sl.)

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji – jasno razgraničenje uređivačke politike i financijskog upravljanja, neovisnost od politike

Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zračnim lukama – omogućiti ESOP radnicima Zračne luke Zagreb, sukladno zaključku HDZ-ove Vlade

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o obveznim odnosima – ukidanje valutne klauzule, vraćanje financijske suverenosti RH

Prijedlog zakona o dopuni Zakona o područjima posebne državne skrbi (Novak) – naselje Komarevo (Sisak) – 1. linija razgraničenja – uvrstiti u područja posebne državne skrbi

Amandmani na prijedloge zakona:

– na Zakon o javnom okupljanju – dozvoliti mirno okupljanje prosvjednika na Trgu svetog Marka i noću (22-06 h), olakšati prilaz osobama s invaliditetom

– na Zakon o pučkom pravobranitelju – u slučaju da nadležna tijela opetovano odbijaju dati odgovor na upit pučkog pravobranitelja, on može predložiti smjenu čelnika tog tijela

– na Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (prihvaćen) – u dječjim vrtićima ne smiju raditi osobe pravomoćno osuđene radi nasilničkog ponašanja

– na Zakon o kreditnim institucijama (u suradnji s Udrugom Franak) – zaštita dužnika kojima je rata kredita porasla zbog promjene tečaja CHF

– na Zakon o gospodarenju otpadom – predlaže se izjednačavanje mogućnosti svih koji se bave ovom djelatnošću

– na Zakon o poticanju zapošljavanja – mjere za poticanje zapošljavanje ne mogu koristiti poslodavci koji u zadnjih 12 mjeseci nisu uplaćivali plaće ili doprinose svojim radnicima, ili u zadnjih 6 mjeseci nekom dali poslovno uvjetovani otkaz (zaštita radnika za 1.600 kn – odbijeno)

– na Zakon o predstečajnoj nagodbi (prihvaćen) – plaće radnika moraju se ubrojati u nužna plaćanja (u predstečaju obveza isplate)

– na Zakon o obrtu (prihvaćen) – briše se odredba prema kojoj bi članovi obitelji smjeli pomagati u obrtu samo u prisutnosti tog obrtnika

– na Zakon o posredovanju pri zapošljavanju pravima za vrijeme nezaposlenosti – predlaže se brisanje odredbe prema kojoj nezaposlena osoba gubi prava (naknada s burze i sl.) čim postane članom neke zadruge, predlaže se rješenje da gubi prava samo ako počne ostvarivati dohodak

– na Zakon o potrošačkom kreditiranju (u suradnji s Udrugom Franak) – jasnije određenje promjenjivih kreditnih stopa

– na Zakon o sportu – državna priznanja i svjetskim prvacima u sportovima koji nisu olimpijski

– na Zakon o stambenoj štednji – zamrzavanje a ne ukidanje poticaja na stambenu štednju – na Zakon o mirovinskom osiguranju – brisanje povećanja dobne granice za odlazak u mirovinu s 65 na 67 godina

– na Zakon o socijalnoj skrbi – brisanje odredbe po kojoj roditelj njegovatelj gubi svoj status ako dijete u školi provede duže od 4 sata dnevno

– na Zakon o tržištu električne energije i Zakon o tržištu plina – Vladu se obvezuje da propiše kriterije „energetskog siromaštva“ i plaća režije najsiromašnijima – obveza EU – odbijeno –

– amandmani na području prometa: Zakon o željeznici, Zakon o zračnom prometu, Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova, Pomorski zakonik

– amandmani energetski zakoni – Zakon o tržištu električne energije, Zakon o ugljikovodicima, Zakon o tržištu plina

– ostali važniji amandmani: Zakon o šumama, Zakon o poljoprivrednom zemljištu.

Mandat 2016. (8. saziv Sabora)

Na parlamentarne izbore održane krajem 2015. godine Laburisti su izašli u koaliciji Hrvatska raste u kojoj su osvojili 3 saborska mandata. U Saboru koji je radio svega 6 mjeseci bili smo oporba vladajućoj Domoljubnoj koaliciji i MOST-u.

U tih smo 6 mjeseci u Saboru ponovno bili najaktivnija oporba.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu toplinske energije – ukida se obveza ugradnje razdjelnika i omogućuje lakše isključenje iz sustava opskrbe toplinskom energijom

Prijedlog zaključaka o obustavi ovršnih postupaka i deložacija pokrenutim od strane austrijskih banaka Reiffeisen grupe – predlaže se obustava ovršnih postupaka i deložacija d
ok se ne dovrše istražne radnje nadležnih tijela oko sumnjivih kredita lažnih RBA zadruga

Prijedlog odluke o raspuštanju Hrvatskoga sabora radi održavanja prijevremenih parlamentarnih izbora

Ostale političke inicijative u Saboru (kroz rasprave i zastupnička pitanja):

– povodom 1. maja – najava inicijative za strožu regulaciju agencijskog rada i rada na određeno vrijeme kroz izmjene Zakona o radu

– upozorenje na protupravnu rasprodaju državne imovine (na telefonskim sjednicama, bez donesenog Plana upravljanja državnom imovinom kojeg je Vlada po zakonu trebala donijeti prije 6 mjeseci)

– ukidanje oporezivanja inozemnih mirovina

– ukidanje oporezivanja najboljih studenata (kroz izmjene Zakona o porezu na dohodak kojima se stipendije ne ubrajaju u prihod)

– sprečavanje korupcije u hrvatskom sudstvu (vezano uz korumpirane suce u slučaju RBA zadruga)

– pitanje neisplate plaća radnicima TIBO-a iz Matulja

– protupravna gradnja na području Grada Zagreba od strane Bandićevog sponzora

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOZI S OSTALIM ZASTUPNICIMA:

Prijedlog odluke o osnivanju Istražnog povjerenstva o radu bivšeg ravnatelja Sigurnosno – obavještajne agencije g. Dragana Lozančića (vezano uz optužbe predsjednice KGK da je g. Lozančić radio u privatnom interesu bivšeg premijera)

Interpelacija o radu Vlade RH na području radnog zakonodavstva – reguliranje rada na određeno vrijeme

Interpelacija o radu Ministarstva kulture u vezi odgovornosti ministra kulture zbog narušavanja ugleda Ministarstva kulture i Vlade RH i RH u cjelini te ugrožavanja slobode izražavanja i onemogućavanja razvitka demokratskog medijskog prostora u RH

Linkovi:

Dokumenti Kluba: https://goo.gl/hDvp5p

Vijesti Kluba: http://goo.gl/tKcfZ4

Video Kluba:
7. saziv https://goo.gl/evbRyI
8. saziv: https://goo.gl/kcnlXB

Hrvatska treba Laburiste. Pokazali smo zašto. Bili smo najaktivnija i najplodonosnija oporba. Sada smo spremni preuzeti odgovornost i ispraviti Hrvatsku!

| Broj posjeta: 2.448 |

Želite li komentirati? Objava: "JESTE LI ZNALI Kako su Laburisti u nepunih 5 godina postali najbolja oporba u povijesti hrvatskoga parlamentarizma?"

Imate li komentar?