JESTE LI ZNALI Državna imovina

Znate li kolika je procijenjena vrijednost državne imovine obuhvaćene Strategijom upravljanja i raspolaganja državnom imovinom?

31,4 milijarde eura.

Znate li da će svu tu imovinu Vlada moći prodavati bez ikakve odluke Sabora?

Znate li država još nema popis cjelokupne svoje imovine?

Znate li da većina nekretnina (zemljišta, stanova, poslovnih prostora) u vlasništvu države nije gruntovno, katastarski i knjigovodstveno upisana kao vlasništvo države?

Znate li da državni ured za upravljanje državnom imovinom nije podnio ni jedan zahtjev za legalizaciju objekata u državnom vlasništvu bez građevinske dozvole a rok ističe 30. lipnja?

Što su Laburisti govorili o toj temi?

U Saboru: https://www.laburisti.com/modules/news/article.php?storyid=2031; https://www.laburisti.com/modules/news/article.php?storyid=1740

Na cesti: https://www.laburisti.com/modules/news/article.php?storyid=1969

Na terenu: https://www.laburisti.com/modules/news/article.php?storyid=1801

U medijima: https://www.laburisti.com/modules/news/article.php?storyid=1980; https://www.laburisti.com/modules/news/article.php?storyid=1864

| Broj posjeta: 820 |

Želite li komentirati? Objava: "JESTE LI ZNALI Državna imovina"

Imate li komentar?