Izmjena Zakona o radu donijet će jad i bijedu! (video)

Izmjena Zakona o radu, točnije 17 ciljeva koji se žele ugraditi o Zakon o radu i koji će se naći u saborskoj proceduri u listopadu, naišla je na kritiku Hrvatskih laburista – Stranke rada, koji smatraju da će kao i uvijek do sada izmjene štetiti ionako već dovoljno obespravljenim radnicima.

Uvođenje posebne vrste otkaza ugovora o radu ako radnik ne pristane na manju plaću, produživanje vremena za ustupanje radnika preko agencije za privremeno zapošljavanje i umanjenje plaće radnicima kada nisu ustupljeni, te u slučaju nezakonitog otkaza smanjenje novčane štete radniku ako mu nije prihvatljiv nastavak rada kod poslodavaca, za Hrvatske laburiste tri su potpuno neprihvatljiva cilja.

– Ne možemo prihvatiti odredbe koje tako drastično zadiru u prava radnika i štete im – jasno su dali do znanja Hrvatski laburisti na današnjoj konferenciji za medije.

Naime, prema važećem ZOR-u, ako plaće nisu određene Kolektivnim ugovorom, poslodavac ih mora urediti pravilnikom o radu. U većini slučajeva u realnom sektoru to je bila jednostrana odluka poslodavca, dok u većini zemalja EU visinu plaće uređuju kolektivni ugovori, o kojem pregovaraju sindikati i poslodavci. U zemljama EU ne postoje Pravilnici o radu, a primjenom tog pravila, prema mišljenju laburista, aktualna vlast želi pogodovati poslodavcima jer oni ne bi mogli više jednostranom odlukom mijenjati i umanjivati plaće budući da bi bile regulirane dvostranim aktom.

No, predložena izmjena Zakona omogućava poslodavcima ucjenjivanje radnika otkazom ako ne prihvate manje plaću.

– Usvoje li se takve izmjene, dogodit će se daljnji pad standarda radnika.Hrvatski laburisti ne mogu prihvatiti bilo kakvo smanjivanje prava radnika i oštro ćemo se tome usprotiviti. Poslužiti ćemo se svim mogućim argumentima koji se dešavaju u praksi na štetu radnika da bi dokazali u saborskoj raspravi da ovakav zakon nije prihvatljiv za hrvatske radnike. Tri prijedloga su potpuno neprihvatljiva – otkaz radniku ako ne pristane na manju plaću, produljivanje roka agencijama za iznajmljivanje radnika te smanjenje novčane štete radniku ako mu nije prihvatljiv nastavak rada kod poslodavca – rekao je Zlatko Tušak, saborski zastupnik.

Laburisti smatraju da preko agencija za privremeno zapošljavanje dolazi do najvećeg kršenja radničkih prava.

– Gotovo su svi oni na minimalnoj plaći, a u praksi se događa da rade potpuno druge poslove od onih koji su regulirani sporazumom. Isplaćuje im se manja plaća, a često rade više nego što su plaćeni. Takav rad do sad je bio moguć do godinu dana, a predlaže se izmjena produljenja tog roka. U vremenu kada radnici nisu radili ostvarili su pravo na naknadu, a sada je prijedlog da im se plaća umanji za vrijeme dok ne rade čime će biti u još gorem položaju – poručuju laburisti uz oštro protivljenje.

Treći cilj kojeg se želi ugraditi u Zakon o radu a kojem se Hrvatski laburisti – stranka rada također izričito protive je da u slučaju nezakonitog otkaza poslodavca prema radniku koja je utvrđena u sudskom postupku dođe do smanjenje iznosa štete koju sud može dosuditi sa 18 na 6 plaća ako radniku više nije prihvatljiv nastavak rada kod tog poslodavca.

– Tako se pogoduje poslodavcima da daju nezakonite otkaze. Radnik će se nakon sudskog spora teško vratiti tom poslodavcu. Bilo bi logično da se kažnjava poslodavac zbog nezakonitog otkaza, a ovako će radnici biti izloženi šikaniranju i maltretiranju od strane poslodavca – kaže Tušak.

Siniša Miličić, predsjednik Hrvatskih laburista Strane rada Varaždinske županije, osvrnuo se na položaj radnika i njihova prava u Varaždinskoj županiji.

– Prava radnika u Varždinskoj županiji na izrazito su niskoj razini, plaće su male i sva ostala prava su mala tako da ih ne treba smanjivati. Dodatno smanjenje gurnulo bi naše radnike ispod praga siromaštva. Osim proizvodnje cipela, gaća, čarapa i košulja industrija proizvodi jad i bijedu i invalide rada. Niti jedan radnik na svojem radnom mjestu ne može dočekati redovne uvjete za starosnu mirovinu. Kapital ima interes smanjiti cijenu rada i prava radnika da bi se još više zaradilo, a mislim da i sada imaju enormne profite i nema potrebe za promjenom Zakona o radu – rekao je Siniša Miličić.

– Smanjivanje plaća radnika, jeftina radna snaga, manja kupovna moć radnika koji neće moći prehraniti svoju obitelj i školovati djecu te smanjenje uvjete za normalno preživljavanje, to je ono što bi donijele ove izmjene – poručuju laburisti te najavljuju i određene kontakte sa kolegama iz drugih stranaka u Saboru kada se vidi konačni Nacrt koji će doći u saborsku proceduru.

www.aktualno.hr/T.M.C.

http://aktualno.hr/novosti/35174_Izmjena+Zakona+o+radu+donijet+ce+jad+i+bijedu.html#.UhsyZuWarag

| Broj posjeta: 818 |

Želite li komentirati? Objava: "Izmjena Zakona o radu donijet će jad i bijedu! (video)"

Imate li komentar?