HRVATSKE ŠUME Koliko još 'Pavelića' ima masne bonuse?

Želimo li da ova praksa prestane, moramo inzistirati da plaće u javnom sektoru budu javne bez ikakve klauzule zaštite ili tajnosti

RIJEKA, 27. srpnja 2016. – Prava pitanja koja otvara afera s bonusima direktora iz Hrvatskih šuma su: tko je i u kojim državnim i javnim poduzećima sklopio slične ugovore temeljem kojih se isplaćuju nemoralni iznosi državnim i javnim službenicima.

Sama činjenica da se HŠ financiraju dijelom i iz državnog proračuna, znači novcem svih poreznih obveznika, daje pravo hrvatskoj javnosti da zna iznose plaća u javnim poduzećima, pa bile one i menadžerske. No, takve su plaće proglašene poslovnom tajnom i za njih „nije pristojno“ pitati. Menadžerski su ugovori također obavijeni velom tajne. Iznosi se kriju od naroda koji jedva preživljava, ali ujedno na njegov račun menadžeri i članovi uprava javnih poduzeća žive na visokoj nozi.

Mi Laburisti smatramo kako je sramotno je da se u državnim tvrtkama dijele višemilijunski bonusi, ali ta pojava, nažalost, nije od jučer, niti ima stranački predznak. Podobnici stranke na vlasti su uvijek bili favorizirani. Iako je bilo inicijativa da se plaće menadžera u javnom sektoru objave, sve su redom propadale jer to vladajućim strukturama nije bilo u interesu. Međutim pravog razloga, zbog kojeg bi plaće u javnom sektoru trebale biti tajne, nema.

Često se može čuti da je pitanje o plaćama, pa čak i na najnižim razinama u javnim tvrtkama, pitanje pristojnosti. Nema tu pristojnosti ili nepristojnosti. To je pitanje društvene pravednosti i transparentnosti.

Problem plaća u javnom sektoru je daleko veći. Nisu u pitanju samo basnoslovni tajno ugovoreni bonusi, otpremnine i druge benificije. Zakon o radu propisuje da se za obavljanje istog posla obračunavaju iste plaće. Nažalost, to često nije tako, jer se koeficijenti dodjeljuju proizvoljno kao i stimulativni dio plaće koji se često određuje bez mjerila rukovodeći se „podobnošću“.

Želimo li da takva praksa prestane, moramo inzistirati da plaće u javnom sektoru budu javne bez ikakve klauzule zaštite, bez proglašavanja poslovne tajne ili privatnosti.

Hrvatski laburisti – Stranka rada
Podružnica Primorsko-goranske županije

| Broj posjeta: 726 |

Želite li komentirati? Objava: "HRVATSKE ŠUME Koliko još 'Pavelića' ima masne bonuse?"

Imate li komentar?