HDZ se panično boji referenduma! (VIDEO)

Dana 23. rujna 2010. godine u Saboru je održana rasprava na prijedlog zaključaka odbora za ustav, poslovnik i politički sustav u vezi s raspisivanjem referenduma o prijedlogu zakona o izmjenama zakona o radu, s konačnim prijedlogom zakona. Donosimo fonogram i video snimku rasprave Dragutina Lesara, predsjednika i saborskog zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada.

Izdvajamo iz rasprave: Što je referendum? Oblik neposredne demokracije kada građani odlučuju, mijenjaju odluku političke elite, nešto joj nalažu, zabranjuju ili naređuju. To piše, odnosno u hrvatskom Ustavu upisano je pravo građana na referendum. Ali to je neostvarivo pravo građana, naročito onaj dio u kojem piše da građani imaju pravo izazvati referendum.

Hvala lijepa.I sad idemo dalje s pojedinačnom raspravom. Uvaženi zastupnik Dragutin Lesar se stvarno načekao. Izvolite.

DRAGUTIN LESAR:

Strpljiv sam ja, gospodine potpredsjedniče, strpljiv.

Najprije da se osvrnem na rasprave dijela zastupnika HDZ-a koji su spominjali da su neke političke stranke prikupljale potpise za referendum. Nisu bile neke nego je bila samo jedna aktivna. S ponosom priznajem da su Hrvatski laburisti-Stranka rada aktivno pomagala sindikatima u prikupljanju potpisa građana za ovaj referendum od prvog, ne od sedmog dana bez televizijskih kamera i foto aparata i na kraju im predali 80006 potpisa. I time se ponosimo. A ja vjerujem da 90% i tih potpisa jeste valjan, a to je nešto više od 70000 onda.

Što je referendum? Oblik neposredne demokracije kada građani odlučuju, mijenjaju odluku političke elite, nešto joj nalažu, zabranjuju ili naređuju. To piše, odnosno u hrvatskom Ustavu upisano je pravo građana na referendum. Ali to je neostvarivo pravo građana, naročito onaj dio u kojem piše da građani imaju pravo izazvati referendum.

Ono što je drugi problem, da samo nakon dva mjeseca ustavnih promjena u Hrvatskom saboru je sve nejasno. Nekima je nejasan Zakon o referendumu, pa čak sam čuo na Odboru za Ustav i mišljenje da su neke odredbe Zakona o referendumu protu ustavne. Nekima je nejasan Ustav, pa je nekima nejasan, pa čak i protu ustavan članak 95. Zakona o Ustavnom sudu, a prije dva mjeseca nikome ništa nije bilo sporno i svi su i oporba i vladajući osim mene podržali ustavne promjene.

Kako sad samo dva mjeseca nakon toga ima toliko dilema o tako važnoj odredbi Ustava i zakona ove države da ne znamo što treba učiniti, a zapravo je sve jasno. Ne samo ova vladajuća politička elita, nego sve vladajuće političke elite Hrvatske do sad a očito u buduće učinit će sve da takvih referenduma u Hrvatskoj ne bude.

Da bi se spriječilo raspisivanje referenduma najprije je bio u pomoć pozvan Froid pa je rađena psiho analiza potpisnika. Nije išlo.

Onda je Vlada u pomoć pozvala i Maksa Pulvera, oca grafologije i u 40 dana provela 327 milijardi grafoloških vještačenja i ustanovila da ima sumnjivih potpisa, jer da bi 16000 potpisa usporedili svaki sa svakim treba točno 327 milijardi vještačenja. Čestitam na uspjehu!

Onda je bio problem uveza. Trebali su šivati knjige, a ne bižgati i lijepiti. Nije išlo.

Onda je bilo nejasno da li knjiga mora imati na sebi zlatotisak ili mora biti crno bijela. Nije bilo važno.

Pa je onda bilo rečeno da nema novaca u proračunu, pa da to puno košta i to sve skupa je na kraju otišlo k vragu, svi ti argumenti da bi došli do toga fiškalskih metoda i povlačenje Zakona o radu.

Sada se tvrdi da povlačenje Zakona o radu stvara situaciju u kojoj nema ustavno-pravne osnove za provođenje referenduma i time pokušava uvesti pravna praksa da i donošenje zakona u roku u kojem građani prikupljaju potpise će anulirati mogućnost raspisivanja referenduma. Dakle, želite napraviti presedan da u trenutku kada građani najave prikupljanje potpisa i traje prikupljanje potpisa Sabor donese zakon i nakon toga kažete he, he zakon je već usvojen, nemate pravo na referendum.

Amandman na ustavne promjene je jednoglasno odbijen koji bi činio zabranu takvog postupanja predstavničkog tijela. A da li građani imaju pravo tražiti referendum na samu najavu da će se nešto mijenjati u hrvatskom zakonodavstvu prije no što bude uobličen u prijedlog izmjena ili dopuna zakona. Da li građani imaju pravo zazivati referendum o nekom postojećem zakonu i tražiti od Sabora da ga izmijene? Da li građani imaju pravo zahtijevati da se neki zakon donese, odnosno nešto zakonom regulira? Teoretski da, u Hrvatskoj ne jer će se uvijek fiškalijama naći izgovori da su prestale ustavno-pravne osnove i onda kad to sve ne uspije onda je na kraju Ustavni sud.

Pa pitam zašto Ustavni sud ocjenjuje ustavnost pitanja na kraju postupka? Zašto ne na početku? Zašto to ne bi bilo pravo organizatora referenduma da prije no što ide u prikupljanje potpisa traži mišljenje Ustavnog suda o formuliranom pitanju i kad dobije suglasnost tek onda ide prikupljanje potpisa.

Ovaj naknadni pravorijek Ustavnog suda je najzadnji i rezervni mehanizam da se spriječi svaki pokušaj zazivanja referenduma. I još nešto. U Zakonu o referendumu i Ustavu nema nikakvih rokova koji bi obavezivao Sabor osim Zakona o referendumu da građani imaju samo 15 dana za prikupljanje potpisa, a da Ustavni sud u roku od 30 dana mora odgovoriti na zahtjev Sabora. I to su jedini rokovi.

Zašto smo građanima dali samo 15 dana, a sebi 15 godina da o tome odlučujemo, da tih 20 do 40 dana je tek nakon pravorijeka Ustavnog suda, a to znači za 15 godina. Gospodine Šeks to vi dobro znate.

Nakon dobacivanja Markovinovića: Kolega Markovinović jedite malo više meda i voća, još niste dovoljno jaki za replike sa mnom.

Dakle, građani imaju samo 15 dana za potpise, a mi se ovime možemo baviti 15 mjeseci, 15 godina i sve će biti ustavno.

O čemu će sada odlučivati ustavni suci? O ustavnosti pitanja ili smislenosti referenduma? Prijedlog zaključka je takav da se odnosi samo na ustavnost pitanja što bih mogao još i razumjeti. Međutim, naravno da i oni osluškuju političku volju vladajuće većine i bojim se da će to biti još jedna odluka u nizu odluka Ustavnog suda koja će biti posljedica dobrog praćenja volje vlasti.

Što će se dobiti ovim manevrima koje izvodimo da bi izbjegli referendum? Da li oni koji su potpisali i na koje se odnose kolektivni ugovori imaju ikakvo jamstvo da u budućim promjenama radnog zakonodavstva takva odredba neće biti brisana. Da li postoji jamstvo da Vlada u zimskoj pauzi zasjedanja Sabora to područje ne regulira uredbom što na žalost može. Ne.

Jedino jamstvo da se poštuje volja građana je raspisivanje referenduma. Kako god nam to sad čudno zvučalo. Kako god nam to teško padalo, ali to bi bilo prvi puta da građanima Republike Hrvatske omogućimo da daju svoj stav, sud, naredbu, pravorijek o nekoj volji, namjeri, najavi ili pokušaj izvršne i parlamentarne vlasti da zadire u njihova prava.

Je li to tako strašno, je li to tako opasno za razvoj demokracije? Ili je to tako skupo da bi to bio utrošen i bačen novac, ako bi građanima omogućili vježbanje demokracije, ne samo na izborima i ne samo na onom referendumu kad ćete ih molja
kati da glasaju za ulazak Hrvatske u Europsku uniju.

I završit ću kao što sam jučer obećao:

Uostalom i zbog toga će HDZ izgubiti izbore.

IVAN JARNJAK:

Hvala lijepa. Bute se to poslije dogovorili, a sad idemo dalje. Replika, uvažena zastupnica Ingrid Antičević Marinović.

INGRID ANTIČEVIĆ MARINOVIĆ:

Dobro ste kolega uočili s kojom revnošću je vlast upirala da bi kontrolirala ispravnost provođenja referenduma, da bi pogledala svaki potpis u koju je crtu upisan.

Koliko snage i koliko sredstava, kad bi samo sa malim djelićem bila provodila i nadgledala provedene zakone, odnosno izbore u Hrvatskoj koji su se događali u proteklo vrijeme, pogotovo parlamentarne izbore, onda bismo mi bili zemlja koja bi bila primjer u Europskoj uniji, a ono što se događalo kod nas kad su mrtvaci ustajali da glasuju to nas je osramotilo. To znamo da smo i u izvješću Europske unije dobili packe.

Pogledajte vi samo kad ste rekli, i posebno ste se osvrnuli na vještačenja. Dakle u rekordnom vremenu utvrđeno je koliko je falsifikata, a vidite jedan jedini primjer, odnosno slučaj pred našim pravosudnim tijelima u istrazi čeka 10 godina da bi se izvršilo vještačenje.

Pa dajte molim vas evo ovdje predstavnici Vlade, da pošaljete takve revnosne dakle osobe koje bi onda mogle i ovo privesti kraju.

Kad biste s toliko, ali ne s toliko to bi bilo previše, ali sa tisućitim …/Ne razumije se./… bili osjetljivi kada se krše radnička prava, onda referenduma ovakvog ne bi bilo potrebno, ali sada pošto su građani rekli svoje, čak i da se hoćemo o tome dogovarati mi se o tome nemamo što dogovarati jer su, više nitko nije vlasnik ni sindikati, ni političke stranke, građani hoće referendum i referenduma će biti, pa ma što vi o tome mislili.

IVAN JARNJAK:

Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite.

DRAGUTIN LESAR:

Da, 40 dana nadzora i kontrole potpisa svašta smo u izjavama imali prilike čuti, pa tako oni koji su u ime Vlade o tome govorili, kolegice Ingrid, rekli su da im nije jasno kako je tako veliki broj potpisnika van mjesta prebivališta.

Recimo meni na štandu u Čakovcu bila je grupa turista iz Rijeke, jedan autobus, i svi su tamo potpisali. Sad vama je to čudno.

Da znam da je to vama čudno, pa znam ja. Da iz Rijeke, da. Bilo je Splićana koji su došli u posjet Međimurju i potpisali su u Čakovcu.

Ali je nešto drugo problem. Potpisivali su i članovi HDZ-a.

E sad se i oni pitaju, čujte a da li prilikom one kontrole JMBG-a nisu kontrolirali i nas.

I drugo… kako znam … pa rekli su mi da su članovi HDZ-a, rekli su mi tada.

Ne, nisu imali iskaznice, sada ih skrivaju.

A što se tiče nejasnoće kako su mogli upisati krivi JMBG. Pa znate da na osobnim dokumentima toga više nema, i da ljudi imaju na papirićima, neki iz memorije pokušali izvući i pogriješili su, ali.

…/Upadica se ne razumije./…

Kolega Tomljanoviću repliku drugi put ne tako. A onda povredu dajte, ajde.

Dakle kad se tiče pogreške u JMBG-u, ovdje u Saboru u ožujku prošle godine ste odbili moj amandman da u prikupljanju potpisa treba biti OIB, ne JMBG. Pokvarili ste građanima mogućnost da koriste osobne dokumente u identifikaciji i upisuju ono što se ne traži. Još uvijek je u Zakonu o referendumu JMBG kojega više nitko ne pamti, jer ne vrijedi ništa. I sad to koristite protiv građana. Zamislite krivo su upisali JMBG.

NAPOMENA:

>> Prijedlog zaključaka (u kojem su objavljeni i primjeri nepoštivanja procedure)
>> Videosnimka rasprave #1 (4 sata); #2 (3,5 sata)

| Broj posjeta: 1.022 |

Želite li komentirati? Objava: "HDZ se panično boji referenduma! (VIDEO)"

Imate li komentar?