Demistifikacija broja 150.000

150.000

Ped sveopćim kritikama javnosti uslijed nezaustavljivog rasta nezaposlenosti, Premijerka Kosor priznala je zakašnjelo donošenje mjera gospodarskog oporavka. Odavala je dojam kao da je odgovonost za kašnjenje samo na pritvorenom premijeru. No ovaj narod dobro se sjeća da je ona cijelo vrijeme išla kud i on i da su do nje, baš kao i do njega, još prije dvije godine dolazila upozorenja stručne i gospoarske javnosti o nužnosti provođenja radikalnih proturecesijiskih mjera. Budući da je nakon njegovog odlaska ona preuzela premijersku funkciju, kontinuitet u obavljanju svih poslova premijera nije i nebi smio biti upitan. Stoga premijerka, kao osoba kontinuiteta, ne može očekivati razumijevanje ili opravdanje za sebe za zakašnjelo donošenje Gospdarskog programa. O priznavanju neučinkovitosti Gospodarskog programa još se nije izjasnila ali najnovije najave aktivnosti na području zapošljavanja pokazuju da se totalno izgubila a građane Hrvatske u najboljoj varijanti smatra ovcama, tj. stokom sitnog zuba.

Evo zašto:

1. Najavila je da će Nacionalnim programom, koji je težak oko 1,13 milijardi kuna (dio tog programa trebao bi se financirati i iz fondova Europske unije), svojom aktivnošću Vlada u suradnji sa resornim Ministarstvom i Zavodom, u ovoj godini radno aktivirati (novi termin?) 150.000 ljudi.

Poticaji su namijenjeni:

  • zapošljavanju nezaposlenih žena nižeg i neadekvatnog obrazovanja,
  • onih koje su žrtve nasilja u obitelji
  • te onih starijih od 40 godina.

Prema onom što se u nastavku moglo čuti od tog ukupnog iznosa

  • oko 450 milijuna ide za javne radove na ratom oštećenim stambenim objektima,
  • oko 200 milijuna kuna iskoristilo bi se za razvoj otoka,
  • 170 milijuna za HZZ,
  • 160 milijuna kuna za poticanje malih i srednjih poduzetnika te zadruga.
  • oko 150 milijuna kuna – najmanji dio bio bi za zapošljavanje branitelja.

Bravo. Sve sami programi za iskeširati poticaje za zaposliti nesretne žene. Ovakvo nasilje nad zdravom pameti još nismo imali prilike vidjeti niti čuti.

2. Što se tiče često spominjane brojke ovih dana od 150.000 ljudi koje će radno aktivirati, treba svim građanima i naročito političkoj eliti dati do znanja da se radi o najobičnijoj obmani.

Premijerka je dobila instrukcije i točno zna što govori. Ona nije rekla da će zaustaviti rast nezaposlenosti u ovoj godini ili da će smanjiti sadašnji broj nezaposlenih od 320 tisuća za recimo 30 tisuća. Ona je rekla da će programima radno aktivirati 150.000 ljudi. A to znači da neće raditi ništa. Baš tako.

Evo i zašto:

evidencija

Izvor: HZZ

Marija Hećimović
Ekonomski analitičar stranke

| Broj posjeta: 1.560 |

Želite li komentirati? Objava: "Demistifikacija broja 150.000"

Imate li komentar?