Miljenić: Skloni smo prihvatiti amandman laburista (video)

ZAGREB, 30. lipnja 2015. (Hina) – Ministar pravosuđa Orsat Miljenić izjavio je u utorak da je Vlada “u ovom trenutku sklona prihvatiti” istovjetne amandmane kojima su klubovi HDZ-a i Hrvatskih laburista zatražili da se iz prijedloga izmjena Zakona o obveznim odnosima izbriše mogućnost povećanja maksimalne zakonske kamate za ugovore u kojima nije utvrđena visina kamatne stope sa sadašnjih 12 na 12,21 posto.

Miljenić je to rekao novinarima nakon saborske rasprave o zakonskim izmjenama kojima Vlada namjerava smanjiti zakonske zatezne kamate.

One bi se za odnose iz trgovačkih ugovora te ugovora između trgovaca i osoba javnog prava po predloženom snizile s 15 na 10,14 posto, a za poslovne transakcije između poduzetnika te poduzetnika i osobe javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik s 12,14 na 10,14 posto.

Mijenja se i visina najviših ugovornih kamata, koje za poduzetnike ne bi mogle biti više od zakonskih zateznih kamata uvećanih za polovinu te stope, što znači da je njihova gornja granica 15,21 posto.

Za građane bi se se najviše ugovorne kamatne stope na potrošačke kredite snizile s 11 na 10,14 posto, a za stambene kredite s 9 na 8,14 posto.

Miljenić je, međutim, uvodno kazao kao će kamate u jednom dijelu i rasti, i to kad se radi o ugovorima između osoba od kojih jedna nije trgovac, a u kojima nije utvrđena visina kamatne stope.

“One bi po ovom porasle sa 12 na 12,21, ali to se ne odnosi na dopuštene minuse kao što je bilo govoreno”, naglasio je Miljenić.

Laburist Dragutin Lesar tumači da bi predložena promjena najviše kamatne stope tamo gdje ona nije ugovorom utvrđena pogoršala položaj dužnika u švicarskim francima.

“Dosada se, kada nije bila ugovorena kamatna stopa, primjenjivala jedna četvrtina zatezne kamatne stope. Jedna četvrtina od 12 je bilo tri, a jedna polovina od osam je četiri. I za te građane, odnosno rješavanje spora ako nije ugovorena stopa kamate raste za 30 posto”, kazao je Lesar, koji je također uložio amandman da se takvo rješenje izbriše.

“Što se tiče amandmana, mi ćemo ih razmotriti u ovom i u svakom drugom slučaju. Jedan se odnosi na visinu kamatne stope tamo gdje nije ugovorena, što su vrlo rijetki slučajevi. Razmotrit ćemo, neću reći u ovom trenutku da ili ne, ali smo skloni prihvaćanju”, rekao je novinarima Miljenić.

Naglasio je da je osnovna intencija predloženih izmjena “bitno rušenje zakonskih zateznih kamata”. “U ostalom smo korigirali stope na način da one ostanu manje-više na sadašnjoj razini, jer se tu postavlja pitanje je li uopće dozvoljeno ograničavati ugovornu kamatu, u kojem segmentu i koliko. To je nešto što ćemo riješiti relativno skoro kroz zakon o potrošaknom kreditiranju”, kazao je.

Najavio je skoro rješavanje pitanja kamata u jedinstvenom zakonu te pojasnio da Vlada s predloženim izmjenama ide po hitnom postupku kako bi olakšala građanima koji zbog visokih zateznih kamata ne mogu servisirati svoje dugove.

Što se tiče amandmana kojem bi se bankama onemogućilo da u slučaju kašnjenja obračunavaju ugovorenu stopu ako je ona viša od maksimalne zatezne, Mljenić je kazao kako je Vlada i to “sklona razmotriti i eventualno prihvatiti”.

“Bitno je da se u raspravi daju upravo takvi konkretni prijedlozi i da ih mi kao predlagatelj možemo staviti u cjelinu zakona. Sve što bude u interesu građana ćemo prihvatiti”, poručio je ministar.

(Hina)

| Broj posjeta: 372 |

Želite li komentirati? Objava: "Miljenić: Skloni smo prihvatiti amandman laburista (video)"

Imate li komentar?