Lesarovi kandidati za Zagreb i Split bit će poznati za 10 dana

ZAGREB » Hrvatski su laburisti dosad imenovali šest svojih kandidata za župane, 17 za gradonačelnike, te 12 za načelnike općina za lokalne izbore koji će se održati u svibnju ove godine. Postupak kandidiranja traje do kraja siječnja dokad će biti poznati i gradonačelnički kandidati stranke za zagrebačkog i splitskog gradonačelnika.

Predsjednik stranke Dragutin Lesar kaže da su predstojeći lokalni izbori za laburiste važni zbog dvije stvari.

– Prva je činjenica da ćemo imati puno kandidata za čelnike izvršne vlasti, znači da župane, gradonačelnike i načelnike općina. Time na najizravniji način pokazujemo spremnost da preuzmemo odgovornost za vođenje tih lokalnih zajednica. A druga je važna činjenica da ćemo u svim jedinicama lokalne samouprave gdje ćemo izaći na izbore – izaći samostalno. Time pokazujemo političku dosljednost koju cijelo vrijeme zastupamo. Ne želimo zbog fotelja ulaziti u bilo kakve koalicije, niti se želimo opravdavati da to činimo zbog famozne sinergije što je najčešće opravdanje za neprincipijelno koaliranje, rekao je Lesar.

U skladu sa statutom stranke svi ogranci i podružnice bili su samostalni u donošenju odluka, a o tome se odlučivalo tajnim glasanjem. Nakon toga je Predsjedništvo stranke obavilo razgovore sa svim kandidatima, te o svakom od njih dalo pozitivno mišljenje. U slučaju da je za pojedinog kandidata dano negativno mišljenje, opet bi konačnu odluku donosili ogranci, ali ovaj put dvotrećinskom većinom.

Lesar je dodao da je u tijeku proces sastavljanja kandidacijskih lista za predstavnička tijela, te da se očekuje da će će svi ogranci stranke – od županija I gradova do općina – istaknuti liste kandidata.

– Očekujem da će se na listama naći više od 2.500 naših članova. U ovom trenutku laburisti imaju ogranke u 126 gradova i općina, te 15 ogranaka u Gradu Zagrebu, odnosno ukupno 141 ogranak. Županijskih organizacija ima 19, a stranka ukupno ima više od 7.500 članova, rekao je Lesar.

Što se tiče financiranja kampanje Lesar kaže da stranka očekuje da kandidati za izvršnu vlasti u najvećem dijelu sami financiraju svoju kampanju.

– Stranačka će središnjica pomoći s ukupno 700.000 kuna što je višak koji nam je ostao od prošle godine. Taj će novac u najvećem dijelu biti potrošen za kampanju stranačkih lista za predstavnička tijela jedinica lokalne smouprave, rekao je Lesar. Dodao je da se u stranci zasada ne razgovara o tome s kim će se surađivati nakon izbora.

– Odluke o tome donosit će se tek nakon završetka izbora. Međutim, za razliku od državne razine ovdje se čelnici izvršne vlasti biraju izravno što znači da će oni biti nositelji stvaranja većine u predstavničkim tijelima, rekao je Lesar.

Zlatko CRNČEC

Izvor: Novi list

| Broj posjeta: 1.198 |

Želite li komentirati? Objava: "Lesarovi kandidati za Zagreb i Split bit će poznati za 10 dana"

Imate li komentar?